Đăng nhập

Entry for October 17, 2008

Dạo này tham lam nhiều thứ wá, chẳng biết có làm nổi hết hok nưã...

Bài vở ngập đầu, chuyện cuả di nè, rồi lời hưá vào cuối năm ... But this week is shengri of a2c and Darling Tôi ơi cố gắng lên nào!!!

Mún gặp con Sâu và con Nhí, cả Mimi nưã, nhưng k dc.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận