Đăng nhập

Entry for October 24, 2008

Đ
iều 1 : Tao luôn đúg
Đ
iều 2 : Tao k sai
Đ
iều 3 : Nếu tao sai xem lại điều 1
Đ
iều 4 : Cấm nhìn gái ,tán chuyện, đog đưa...tao mà bắt gặp thì đi theo nó luôn khỏi về với tao
Đ
iều 5 : Cấm ăn quà vặt, chụp ảnh với con khác...tao mà nhìn thấy thì 2 cái tát vào hai má nhé
Đ
iều 6 : K đc ghen lug tug, fải nghe tao nói...k đc quy hết tội cho tao
Đ
iều 7 : K đc làm tao buồn
Đ
iều 8 : K đc chê hay than fiền lug tug về tao ( có gì nói nhỏ với tao ) nếu k thì thôi khỏi fải nói j` hết
Đ
iều 9 : Đi chơi mà k có tao thì fải về sớm, k thì ở nhà luôn đi cho khỏe
Đ
iều 10 : Tao đag nói k đc fép nói leo, nói kháy, nói đểu tao
Đ
iều 11 : Thấy tao onl mà k pm trước, mải chơi chơi game hay chat chit, tao gọi nhiều mà k trả lời thì đừg trách tao là ác
Đ
iều 12 : Tiền của mày cũg là tiền của tao, còn tiền của tao là tiền của tao
Điều 13 : Tao gọi thì mày fải nghe (e hèm!!!có em...)
Đ
iều 14 : Nhớ tao thì fải điện thoại cho tao...k đt mà kêu nhớ, tao oánh cho ngu người
Đ
iều 15 : Phải luôn ghi nhớ ngày...hàg thág, k nhớ thì tao cho mày kêu tiếg ếch

Đ
iều 16 : Hứa gì với tao là fải nhớ...k nhớ là tao cho "nhớ" suốt đời
Đ
iều 17 : Khi tao cần, k đc kêu la than khóc...mà phải tươi cười sug sướg, hạnh fúc
Đ
iều 18 : Tao làm gì cũg fải vui vẻ chấp nhận, k càu nhàu zỗi hờn
Đ
iều 19 : Tuyệt đối cấm đi matxa
Điều 20 : Phải luôn ghi nhớ nội quy, cấm tỏ thái độ đối fó, trốn tránh vô trách nhiệm k tao oánh bỏ bà