Đăng nhập

Entry for October 29, 2008

Chiều! Mưa! Nhớ! ngồi nhìn cửa sổ mãi cũng chán!
Bên nhà bên có một con mèo vàng béo ục ịch trừng trừng mắt nhìn mình. Cơ mà chẳng biết có phải nó nhìn mình ko nữa vì bây jờ, mèo bị lác cũng nhiều. Thôi kệ, mày nhìn cậu, cậu cho mày chết ;))

Hơ hơ! cái jì thế này???Photobucket

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận