Đăng nhập

Entry for the first of the year

Tet nay lanh wa'! Di lai ngai kinh khung lun. Ngay hum qua minh da lam xong nghia vu voi cac ong cac ba, not ngay hum nay di vs bo me thui nha' ,bat dau tu mai la hok nhu vay nua dau, met lem'. May ma hum nay di choi, troi lai co nang...^^ dep wa'. Vui thiet!

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận