Entry Sinh nhật...!

nghe đồn my page của e bị điên òi hẻm ai vào cm được hết!nên ai mún chúc giề vào đây!

Comments

 •   -  05/01/2009 09:57:00

  là là la là lá la
  là là la là lá la
  là là lá la la la là
  la la la là la là
  ...
  happy birthday to Dzoi
  happy birthday to dzoi
  happy birthday happy birthday
  happy birthday to Dzòi Ku - tè
  ...
  hehehe
  ...
 •   -  06/01/2009 11:58:00

  bot day nhaz ti`nh iu cua~ em
 •   -  06/01/2009 12:58:00

  sis Trinh:thank sis!sẽ để cm này lên blog!
  nị:kakaka!thank nhá pé nị nhỏ xíu nhỏ xíu tui thương!kakaka!
 •   -  06/01/2009 01:12:00

  chUc' pA` Zoj maU An chOng' lOn' nhA'
  ...
  0 _ <
 •   -  07/01/2009 12:20:00

  thank nhá bà Ngọc!