Fan: Sau 30 tuổi, ngoài việc lấy vợ, sinh con thì anh có dự định gì trong tương lai chưa?…

— Yume.vn —

Fan: Sau 30 tuổi, ngoài việc lấy vợ, sinh con thì anh có dự định gì trong tương lai chưa?

Tùng: Anh sẽ giải nghệ… Anh sẽ không tham gia nghệ thuật nữa và anh sẽ có các dự định khác. Anh cần phải làm các thứ khác trong khi ấy…

Fan: Nhưng anh nói ca nhạc là niềm đam mê lớn nhất đối với anh mà… Lý do ở sao anh lại quyết định như vậy??

Tùng:…

Xem thêm ở: http://kenh14.vn/news-20190812105936781.chn

#Kenh14News


#Yume