trang Blog

Văn NghệTham gia: 06/11/2012
 • DVD CL - Tiêu Anh Phụng
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  DVD CL - Tiêu Anh Phụng

   Mỹ châu - Minh Phụng - Đức Minh - Cẩm Tiên - Bửu Truyện - Kiều Oanh - Hoàng Tuấn - Hữu Quốc

  Tô Châu - Đức Lợi

  Phần 1

  Phần 2