trang Blog

The DORAEMONSTham gia: 14/07/2011
 • NHẠC PHIM "TÂN HÒAN CHÂU CÔNG CHÚA 2011"
  Video
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  NHẠC PHIM "TÂN HÒAN CHÂU CÔNG CHÚA 2011"

  Tiếng sét ái tình

  Đang

  Nhất kiến chung tình

  NHẠC PHIM "TÂN HÒAN CHÂU CÔNG CHÚA 2011"