Gần 300mm nước trút xuống trong 12 giờ!…

— Yume.vn —

Gần 300mm nước trút xuống trong 12 giờ! 😱

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: ô tô và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: ngoài trời

#Yume