trang Blog

=(+.+)= gaugau =(-_-)=Tham gia: 06/04/2009
 • LỊCH PHÁT SÓNG THVL1 !
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  LỊCH PHÁT SÓNG THVL1 !

  LỊCH PHÁT SÓNG – KỲ 1 THÁNG 6/2008
  (TỪ 1/06 ĐẾN 15/06/2008)


  CHỦ NHẬT (1-6)
  06g00 Phim truyện ĐL: Hoán đổi tình yêu T16
  11g15 Phim truyện HK: Miền đất hứa T23-24
  17g00 Phim truyện VN: Mùi ngò gai P3 –T8-9
  20g20 Phim truyện HK: Cảnh sát phi thường Pcuối

  THỨ HAI (2-6)
  06g00 Phim truyện ĐL: Hoán đổi tình yêu T17
  11g15 Phim truyện HK: Miền đất hứa T25-26
  17g00 Phim truyện VN: Mùi ngò gai P3 –T10-11
  20g10 Phim truyện HK: Đáng mặt nữ nhi T19-20
  22g15 Phim truyện VN: Đam mê T25

  THỨ BA (3-6)
  06g00 Phim truyện ĐL: Hoán đổi tình yêu T18
  11g15 Phim truyện HK: Miền đất hứa T 27-28
  17g00 Phim truyện VN: Mùi ngò gai P3 –T12-13
  20g10 Phim truyện HK: Đáng mặt nữ nhi Pcuối
  22g15 Phim truyện VN: Đam mê Tập 26

  THỨ TƯ (4-6)
  06g00 Phim truyện ĐL: Hoán đổi tình yêu T19
  11g15 Phim truyện HK: Miền đất hứa T 29-30
  17g00 Phim truyện VN: Mùi ngò gai P3 –T14-15
  20g30 Phim truyện HK: Mối tình nồng thắm T1-2
  22g15 Phim truyện VN: Đam mê Tập 27

  THỨ NĂM (5-6)
  06g00 Phim truyện ĐL: Hoán đổi tình yêu T20
  11g15 Phim truyện HK: Miền đất hứa Pcuối
  17g00 Phim truyện VN: Mùi ngò gai P3 –T16-17
  20g30 Phim truyện ĐL: Bao Thanh Thiên P5
  22g15 Phim truyện VN: Đam mê T28

  THỨ SÁU (6-6)
  06g00 Phim truyện ĐL: Hoán đổi tình yêu T21
  11g15 Phim truyện TQ: Tây du ký T1-2
  17g00 Phim truyện VN: Mùi ngò gai P3 –T18-19
  20g30 Phim truyện ĐL: Bao Thanh Thiên P5
  22g15 Phim truyện VN: Đam mê T29

  THỨ BẢY (7-6)
  06g00 Phim truyện ĐL: Hoán đổi tình yêu T22
  11g15 Phim truyện TQ: Tây du ký T3-4
  17g00 Phim truyện VN: Mùi ngò gai P3 –T20-21
  20g20 Phim truyện ĐL: Bao Thanh Thiên P5
  22g15 Phim truyện VN: Đam mê T30

  CHỦ NHẬT (8-6)
  06g00 Phim truyện ĐL: Hoán đổi tình yêu T23
  11g15 Phim truyện TQ: Tây du ký T5-6
  17g00 Phim truyện VN: Mùi ngò gai P3 –T22-23
  20g20 Phim truyện ĐL: Bao Thanh Thiên P5

  THỨ HAI (9-6)
  06g00 Phim truyện ĐL: Hoán đổi tình yêu T cuối
  11g15 Phim truyện TQ: Tây du ký T7-8
  17g00 Phim truyện VN: Mùi ngò gai P3 –T24-25
  20g10 Phim truyện HK: Mối tình nồng thắm T3-4
  22g15 Phim truyện VN: Đam mê T31

  THỨ BA (10-6)
  06g00 Phim truyện VN: Kính vạn hoa T1
  11g15 Phim truyện TQ: Tây du ký T9-10
  17g00 Phim truyện VN: Mùi ngò gai P3 –T26-27
  20g10 Phim truyện HK: Mối tình nồng thắm T5-6
  22g15 Phim truyện VN: Đam mê Tập 32

  THỨ TƯ (11-6)
  06g00 Phim truyện VN: Kính vạn hoa T2
  11g15 Phim truyện TQ: Tây du ký T11-12
  17g00 Phim truyện VN: Mùi ngò gai P3 –T28-29
  20g30 Phim truyện HK: Mối tình nồng thắm T7-8
  22g15 Phim truyện VN: Đam mê T33

  THỨ NĂM (12-6)
  06g00 Phim truyện VN: Kính vạn hoa T3
  11g15 Phim truyện TQ: Tây du ký T13-14
  17g00 Phim truyện VN: Mùi ngò gai P3 –T30-31
  20g30 Phim truyện ĐL: Bao Thanh Thiên P5
  22g15 Phim truyện VN: Đam mê T34

  THỨ SÁU (13-6)
  06g00 Phim truyện VN: Kính vạn hoaT4
  11g15 Phim truyện TQ: Tây du ký T15-16
  17g00 Phim truyện VN: Mùi ngò gai P3 –Hai tập cuối
  20g30 Phim truyện ĐL: Bao Thanh Thiên P5
  22g15 Phim truyện VN: Đam mê T35

  THỨ BẢY (14-6)
  06g00 Phim truyện VN: Kính vạn hoa T5
  11g15 Phim truyện TQ: Tây du ký T17-18
  17g00 Phim truyện VN: Tình yêu pha lê T1-2
  20g20 Phim truyện ĐL: Bao Thanh Thiên P5
  22g15 Phim truyện VN: Đam mê T36

  CHỦ NHẬT (15-6)
  06g00 Phim truyện VN: Kính vạn hoa T6
  11g15 Phim truyện TQ: Tây du ký T19-20
  17g00 Phim truyện VN: Tình yêu pha lê T3-4
  20g20 Phim truyện ĐL: Bao Thanh Thiên P5
  LỊCH PHÁT SÓNG THVL1 !