Đăng nhập

ghet o nha

hom nay dy hoc ve met mun chet nha thi hok co aj bo dj het tron con dong sdo an  de do cho tu che bjen hjc  chan ghja dj hoc vuj nhju ve nha buc nhju nah buc mun chjk gap thang em ua caj loj nen hok them nau cho no  an dj ra net lun laj noj roi chuyen hom ay kjem tra oan hjnh  daj hok dc buc mun khung nun oj hjc chac stess ma chet wa ah gap may na tai khoan hao hut lam bun mun chet hok lam ji dc neu tai khoan voj dan va roi den con so 0 tu lam co tien thi hay bjk may thay may dua ban dua nao cugn xe dap dien DTDD nhjn ma thjch wa troj nhung hok co bun lam....

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận
luctieuminh
:(
Thích ⋅ Trả lời ⋅ 9 Năm trước