Giá vé bay một chiều từ Seoul (Hàn Quốc) đến Fukuoka (Nhật Bản) hiện chỉ còn 8,38 USD. trong khi đó …

— Yume.vn —

Giá vé bay một chiều từ Seoul (Hàn Quốc) đến Fukuoka (Nhật Bản) hiện chỉ còn 8,38 USD. trong khi đó ở chiều ngược lại cũng chỉ có giá 9,35 USD. Như vậy, giá vé máy bay giữa Hàn Quốc và Nhật Bản hiện đã giảm khoảng 60 – 80% so với 1 năm trước.

Đây là ảnh hưởng mới nhất của tranh chấp thương mại giữa…

Khác
Không có mô tả ảnh.

#Yume