trang Blog

atutieukhangTham gia: 01/12/2008
 • Bí Pháp Cửu Khí Lưu Hành Của Huyền Không Đại Quái
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Bí Pháp Cửu Khí Lưu Hành Của Huyền Không Đại Quái

  Bí Pháp Cửu Khí Lưu Hành Của Huyền Không Đại Quái

  Bí Pháp Cửu Khí Lưu Hành
  Của Huyền Không Đại Quái

  Phép "Cửu Khí Lưu Hành" trong Huyền Không Đại Quái , là "Bí Trung Chi Bí – Bí Mật Trong Bí Mật" , ngày xưa các Thầy không bao giờ truyền rộng rãi .
  Nguyên là từ vận 1 đến vận 9 , mỗi vận một sao nhập trung . Như hiện tại là hạ nguyên vận 7 Đoài , Đoài thất nhập trung cung , thuận là Bát Bạch sửu cấn đáo Càn cung , Cửu tử Bính Ngọ Đinh đáo đoài cung , Nhất Bạch Nhâm Tý Quý đáo Cấn cung , Nhị Hắc Mùi Khôn Thân đáo Ly cung , Tam Bích Giáp Mão Ất đáo Khảm Cung , Tứ Lục Thìn Tốn Tỵ đáo Khôn cung , Ngũ Hoàng Mậu Kỷ đáo Chấn cung , Lục Bạch Tuất Càn Hợi đáo Tốn cung , một cung ba vị ( tức nhất quái tam sơn ) phân âm phân dương , khí đi tràn khắp chín cung .
  Tưởng Đại Hồng trong Thanh Nang Tự giải thích " Long phân nhị phiến âm dương thủ" lời ẩn ước khó hiểu , Chương Trọng Sơn nói thẳng ra rằng : "Sơn nhất phiến , thủy nhất phiến , hư nhất phiến , thực nhất phiến , lai nhất phiến , vãng nhất phiến ." rất là rõ ràng . Ôn Minh Viễn lại giải thích tiếp : "Lưỡng phiến giả , nãi Lạc Thư chi cửu số phân vi lưỡng phiến dã. Thuận số nhất nhị tam tứ vi nhất phiến , nghịch số cửu bát thất lục vi nhất phiến . Thiên hành khí , Địa hành khí , âm dương giao cấu , quân dĩ lưỡng phiến chi số nhập trung , thuận nghịch điên đảo chi dụng . Trung ngũ giả , vi âm dương đối đãi giao cấu chi sở , nhập dụng chi pháp , giai tại trung ngũ , nhất cửu , nhị bát , tam thất , tứ lục đối đãi giao cấu ư trung ngũ , sở lập sơn hướng , diệc tức đối đãi , y số thuận nghịch hành khứ , bát quái 24 sơn , cửu khí lưu hành dĩ tượng Thiên , Trung Ngũ lập cực tượng Địa , địa chi hình giai Thiên chi khí sở chú , hữu hình chi địa , kỳ khí tất bản hồ Thiên chi sở tự lai" Thẩm Trúc Nhưng quyết yếu giảng : " Hư nhất phiến , dĩ lưu hành chi khí ngôn chi , tức Thiên nhất phiến thị dã . Thực nhất phiến , tức Địa nhất phiến thị dã . Dĩ trí dụng ngôn chi , Hư nhất phiến tức thủy nhất phiến dã , Thực nhất phiến tức Sơn nhất phiến dã ."
  Ngày nay bàn về Huyền Không , thường trọng lấy vượng sơn vượng hướng , kỵ thướng sơn há thủy . Mà không biết Đáo Sơn Đáo Hướng chưa chắc đã tốt , Thướng Sơn Há Thủy chưa chắc đã xấu – Đó là bí quyết , tức cũng chưa biết được chìa khóa của Tiến Khí cùng Thoái Khí . Tư đặc tiến một bước , sâu thêm một chút , Nhị Hắc , Ngũ Hoàng , có lúc là Hung có lúc là Cát , lúc hung chính là thoái khí vậy , ví như vận 3 gặp Nhị Hắc , vận 6 gặp Ngũ Hoàng , là Hung . Còn vận 1 gặp Nhị Hắc , vận 4 gặp Ngũ Hoàng , lúc đó lại là Cát vì đang là tiến khí , từ đó suy ra 1 Bạch , 6 bạch , 8 bạch cũng có lúc cát lúc hung , cũng là lấy Tiến Khí và Thoái Khí mà phân biệt . Nắm rõ được thuật này , theo được tiến khí , trách khỏi thoái khí , tất không kể âm dương trạch , đều ứng rất nhanh , có khi trong một tiếng trống đã ứng . Ngày trước Minh Sư , có nói Sáng Nghèo Tối Giàu là cái này , như thế mà thôi . Dương Công hiệu xưng "Cứu Bần" cũng là cái này thôi .

  Tổng Hợp : Thế Anh

  Bí Pháp Cửu Khí Lưu Hành Của Huyền Không Đại Quái