“Giáo xứ Mỹ Khánh” bày cho người dân cách vào tù!… – Yume.vn

— Yume.vn —

“Giáo xứ Mỹ Khánh” bày cho người dân cách vào tù!
…………..
các trang như “Người Phú Yên”, “Giáo xứ Mỹ Khanh” luôn thể hiện một cách rõ ràng cho cái mục đích chống phá mà Đặng Hữu Nam chỉ đạo.
Hết đăng bài xuyên tạc, nói xấu chính quyền; các “bài ca chửi” muôn thủa của Lm Nam; các bài viết với mục đích chia rẽ lương giáo… thì nay lại còn bày cho các người dân lương thiện cách để vi phạm pháp luật.

Trên trang “Giáo xứ Mỹ Khánh” mới đây cho đăng tải bài viết với nội dung dạy mọi người lên mạng nên viết các cái gì. Trang này còn “nổ” là nó đúng 100% với đa số đối tượng.
trong đó chủ yếu là chửi các người lên mạng mà viết bài về Đảng, về Bác Hồ, ca ngợi quê hương Tổ quốc… Chúng “mạnh dạn” nói các người như thế là “mù, điếc bẩm sinh hoặc là người rất ngu dốt và đáng thương đến tội nghiệp”.
Còn ca ngợi các người mà suốt ngày lên mạng chửi Đảng, chửi Nhà là người “tuyệt vời”, “dũng cảm”.

Vâng! Với “Giáo xứ Mỹ Khánh” thì hơn 90 triệu dân là mù, điếc và ngu dốt. Còn các kẻ đi phá hoạt Tổ quốc đang nằm trong tù và các người như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục… là các ngừoi “tuyệt với”.
các kẻ phá hoạt Tổ quốc lại đi dạy cho người dân cách yêu nước.
các kẻ phạm tội lại đi bày cho người dân cách vào tù nhanh nhất.

Đã bao nhiêu kẻ mù quáng vì nghe các lời ngon ngọt ấy mà thành người phá hoại quê hương, Tổ quốc.
Bao nhiêu kẻ dưới sự chỉ đạo của Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục đã làm đảo lộn cuộc sống bình yên của các người dân lương thiện.
Và kết cục của các kẻ phá hoạt đó là vào tù hoặc trốn chạy mất tăm tích.
Một cái giá phải trả cho sự ngu dốt!
Chúng tôi Xin cám ơn mọi người đã theo dõi!

Yume