Giàu thì mới có tiền ăn nhiều chứ có phải tự dưng mà ăn nhiều đâu!…

— Yume.vn —

Giàu thì mới có tiền ăn nhiều chứ có phải tự dưng mà ăn nhiều đâu! 😎
#Kenh14Photos


#Yume