Đăng nhập

GIẾT GIẶC CỨU NƯỚC

Blog Entry Giết giặc cứu nước Feb 23, '11 8:02 AM
for * Thuyền trưởng's contacts
Giết giặc cứu nước
 
Giặc cướp nước ta thửa nào
Dẹp tụi giặc cỏ, anh hào ra tay
Thua trận nên tụi giặc cay
Giặc kéo về nước, ăn mày lang thang.
Giặc cầu viện lại tiến sang
Quân ta lui chút, giặc càng vào sâu
Phản công chém giặc, cắt đầu
Giặc cắm cổ chạy qua cầu Quảng Tây
Hé hé.........
 

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận