Giờ thì tôi đã hiểu ở sao bố Sơn chọn cô Hạnh thay vì cô Xuyến….

— Yume.vn —

Giờ thì tôi đã hiểu ở sao bố Sơn chọn cô Hạnh thay vì cô Xuyến. 🤣
Nguồn: Sưu tầm
#Kenh14Photos

#Yume