Giới thiệu với các bạn đây là sếp của mình, không biết ông sinh vào giờ nào, ngày nào mà vừa gắt l… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Giới thiệu với các bạn đây là sếp của mình, không biết ông sinh vào giờ nào, ngày nào mà vừa gắt lại vừa lầy thế không biết nữa. May 3 đời là mình vẫn FA chưa có người yêu, không hiểu lắm từ “ bẩn và bốc mùi ” Tuy nhiên tiên đoán thì chắc mẫu này dọn bàn cả ngày không xong.

Khoe sếp của các bạn đi 😅

[Cre :Quốc Cường PTT]
#hong_funnyYume.vn Xin cảm ơn bạn đã theo dõi!

Yume