giới trẻ, đây chính là thời điểm tốt thứ hai cho tất cả mọi việc tử tế mà bạn cần làm, gồm có cả… – Yume.vn

— Yume.vn —

giới trẻ, đây chính là thời điểm tốt thứ hai cho tất cả mọi việc tử tế mà bạn cần làm, gồm có cả sống bớt rác lại, nghĩ xanh hơn, Trân trọng tài nguyên, trân trọng bản thân mình và trân trọng các hành động tử tế dù nhỏ bé của các bạn.

Tham gia cuộc chiến ở: https://cuocchientromnhua.wechoice.vn/danh-sach-nhiem-vu.htm

#Cuocchientromnhua #Kenh14
#19020challenge #lessplastic


Yume