Giỡn gì thế, có thấy vui đâu?… – Yume.vn

— Yume.vn —

Giỡn gì thế, có thấy vui đâu? 🙂
#Kenh14QuotesChúng tôi Xin cảm ơn các bạn đã xem!

Yume