Đăng nhập

Giọng Hát Việt - Vòng Đối đầu (Tập 1)

Chỉ một người được ở lại, do chính huấn luyện viên của đội chọn lựa. Tính chất khốc liệt của vòng Đối đầu này khiến ít nhất một lần các giảm khảo không nén được nước mắt.

Tối 19/8, Giọng hát Việt trở lại với khán giả truyền hình bằng vòng Đối đầu. Các huấn luyện viên tự bắt cặp cho các thành viên trong đội và đưa ca khúc để họ thi đấu. Chỉ một người được ở lại, do chính huấn luyện viên của đội chọn lựa. Tính chất khốc liệt của vòng này khiến ít nhất một lần các giảm khảo không nén được nước mắt.

Video content...

Giọng Hát Việt - Vòng Đối đầu (Tập 1)

Giọng Hát Việt - Vòng Đối đầu (Tập 1)

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận