Đăng nhập

Giọng hát Việt vòng Giấu mặt - tập3 (Full)

Giọng hát Việt đang gây chú ý và cảm tình nhiều đối với người xem. Trong tập 2 thì đội của Trần Lập đã chiếm nhiều ưu thế, liệu tập 3 này đội ca sĩ nào sẽ chiếm ưu thế. Cùng xem nào!

Giọng hát Việt đang gây chú ý và cảm tình nhiều đối với người xem. Trong tập 2 thì đội của Trần Lập đã chiếm nhiều ưu thế, liệu tập 3 này đội ca sĩ nào sẽ chiếm ưu thế. Cùng xem nào!

Video content...

Giọng hát Việt vòng Giấu mặt - tập3 (Full)

Giọng hát Việt vòng Giấu mặt - tập3 (Full)

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận