Đăng nhập

GIỌT SƯƠNG .... NHÁNH LÁ ...

 
...
Em như sương giọt sớm mai
Lung linh, trong suốt một đời chung trinh
Anh như nhánh lá non xanh
Đón hạt sương giữa trong lành gió thu
Sương tan thành bụi vu vơ ...
Để cho chiếc lá thẫm thờ xót thương!
Hận Trời trách cả vừng dương !
Sao đem nắng sớm phá tan sương lành?
Sương tan, tan cả lòng anh
Lá xanh sao nỡ lìa cành bay theo...
Gió thu xào xạc, phiêu diêu
Cuốn theo lá thắm bao nhiêu hương nồng!
Đời em - cánh mỏng thùy dung …
Nắng soi cũng ngại, gió rung cũng buồn
Giọt sương buồn phận đa đoan
Xin làm mây bụi mơn man hồng trần …
...Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận
mylanpha
THƠ HAY VẬY MÀ KO CHỊU MỞ CLB THI VĂN ĐỂ NHÓM BẠN !
Thích ⋅ Trả lời ⋅ 10 Năm trước