trang Blog

林家欣Tham gia: 02/11/2005
 • KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI (dịch nghĩa)
  Cảm Xúc
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI (dịch nghĩa)

   

   

  KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI (dịch nghĩa)
  KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI (dịch nghĩa) magnify
  NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT


  1. VÀI NÉT VỀ BẢN DỊCH
  Kinh Dược Sư gọi đủ là Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh, được dịch từ bản chữ Hán của ngài Huyền Tráng. Tại Trung Quốc còn có thêm bốn bản dịch khác là: 1) bản dịch đời Đông Tấn (năm 317-322) của ngài Miên-thi-lợi Mật-đa-la, 2) bản dịch đời Lưu Tấn (năm 457) của ngài Huệ Giản, 3) bản dịch đời Tuỳ (năm 615) của ngài Đạt-ma-cấp-đa, và 4) bản dịch của ngài Nghĩa Tịnh (năm 707). Nhờ tính chất văn chương và dễ đọc tụng, bản của ngài Huyền Tráng được sử dụng phổ biến nhất trong các chùa Bắc Tông tại Trung Quốc và các nước chịu ảnh hưởng nền văn hoá và văn tự của nước này.
  Trong bản dịch tiếng Việt, chúng tôi cố gắng giữ nguyên cấu trúc “tứ tự” của bản dịch chữ Hán, nhằm tạo vần điệu cho từng lời kinh, giúp cho người đọc tụng dễ nhớ và thọ trì.
  Để nội dung của Kinh được liền lạc, chúng tôi đã hoán đổi vị trí của một số cụm từ, câu và đoạn. Những câu văn và ý tưởng trùng lập trong bản chữ Hán đã được tỉnh lược trong bản tiếng Việt.
  Căn cứ theo nội dung, chúng tôi đã chia kinh này làm 17 phần, mỗi phần mang một tiêu đề liên hệ đến các phương diện khác nhau của pháp trị liệu khổ đau vật lý và khổ đau tinh thần. Trường hợp, phần nào mà nội dung của nó đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau, thì tiêu đề của nó mang tính cách bao quát. Cách phân chia như vậy, một mặt, giúp cho bố cục của bài Kinh được phân định rõ ràng, mặt khác, tạo sự chú tâm của hành giả vào pháp môn mà họ đang thọ trì, với những ý tưởng gợi ý cụ thể và bao quát.
  2. TỊNH ĐỘ DƯỢC SƯ LƯU LY
  Thế giới của đức Phật Dược Sư cũng được gọi là “thế giới Cực Lạc” vì các cá nhân và đoàn thể tại đây luôn sống trong sự an lành và siêng làm việc thiện ích, dưới sự hướng dẫn của Phật và Bồ-tát. Cõi Phật Dược Sư còn gọi là “Tịnh Độ” ở phương Đông về địa lý, và thanh tịnh như lưu ly, về đặc điểm. Hình ảnh của “ngọc lưu ly” gợi cho chúng ta về một “cái gương” phản chiếu, theo tinh thần “tâm tịnh thì cõi Phật tịnh.”
  Nói cách khác, khi tâm vắng mặt hoàn toàn dòng chảy của các tâm lý phiền não thì cõi tâm đó là một tịnh độ; tất cả hành vi thanh tịnh đều được gọi là “trang nghiêm Phật độ. Người với tâm thanh tịnh như lưu ly như vậy cư trú ở đâu thì tịnh độ có mặt ở đó. Mô thức “tâm tịnh cõi tịnh” là con đường hai chiều của một quá trình tu tập nhằm thiết lập an vui và hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây.
  3. CHẤT LIỆU DƯỢC SƯ TRONG MỖI NGƯỜI
  Mười hai đại nguyện của Phật Dược Sư không chỉ trình bày về bản nguyện cứu đời của đức Phật Thầy Thuốc khi ngài còn là vị Bồ-tát, mà còn giới thiệu phương pháp hành đạo và hoằng pháp có hiệu quả cho tất cả những ai đang hướng về đạo quả giác ngộ vô thượng.
  Trong Kinh Dược Sư, mô-típ “cầu chi được nấy” phản ánh tha lực độ sinh của chư Phật và Bồ-tát đối với chúng sinh chỉ mang ý nghĩa biểu trưng và thứ yếu. Trong khi đó, các ý tưởng sâu xa nằm trong từng lời Kinh mới chính là tư tưởng chủ đạo của Kinh Dược Sư, phản ánh tinh thần “tự trị liệu” cho các chúng sinh đang khổ đau, do nhân quả của hành vi bản thân gây ra trong chuỗi kiếp sống.
  Nói cách khác, giới thiệu nguyện lực độ sinh của Phật Dược Sư là để làm trổi dậy chất liệu giác ngộ (Phật) tiềm ẩn trong từng con người, theo đó, mỗi đức tính cao cả, mỗi sự chuyển hoá tâm là một “dược chất” (Dược) cho sự sống của bản thân, và nhờ tinh thần tự cứu độ này, mỗi người là một “vị thầy” (Sư) cho chính mình!
  Đọc tụng và hành trì Kinh Dược Sư là nhằm phát triển các đức tính cao đẹp trong mỗi người để trị liệu tâm bệnh của bản thân và tha nhân. Các dược chất trị liệu và tiềm năng thầy thuốc đó có sẵn trong mỗi con người. Tu hạnh Dược Sư để được đức Phật Lưu Ly Quang Vương ban cho chúng ta “thuốc” phước-lộc-thọ, và để chúng ta “sống với dược chất tâm linh,” nhằm chữa lành các chứng bệnh vô minh, phiền não, nghiệp chướng cá nhân từ nhiều đời.
  4. PHÁP TU DƯỢC SƯ
  Pháp tu dược sư gồm hai phương diện. Về sự, hành giả phải tôn thờ hình tượng bảy đức Phật Dược Sư, tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc trang nghiêm, cung kính đảnh lễ, cúng dường hương nhạc, hoa quả, đốt đèn và treo phan tục mạng, thọ trì đọc tụng Kinh Dược Sư bằng thái độ suy nghiệm và ứng dụïng, từ bảy ngày cho đến bảy tuần, với lòng chí thành thì các nguyện ước chân chánh sẽ được thành tựu.
  Về lý, quay lưng với những kinh nghiệm và hành vi bất thiện trong quá khứ và canh tân đời sống đạo đức ở hiện tại là tiêu chí đầu tiên của người tu hạnh dược sư.
  Kế đến, hành giả phải sống đời đạo đức, giữ gìn giới hạnh, phát triển chính kiến, trao dồi đa văn, tự trọng, khiêm tốn, kết giao bạn lành, tán dương người thiện, tuỳ hỷ bao dung, không khen mình chê người, từ bỏ tham lam, keo kiệt, siêng năng bố thí, cúng dường, giúp người cần giúp.
  Tâm hành giả phải thư thản, không để sân hận, buồn lo chi phối, đem lòng thương xót mọi loài, phóng sanh giúp vật, phát triển từ bi, giữ lòng hoan hỷ, buông xả, rộng lượng, thứ tha. Hiểu biết, cảm thông, hoà hợp với mọi người. Làm chủ các giác quan, biết đủ trong tiêu thụ và chi dùng, không xa hoa, lãng phí. Xây dựng niềm tin chân chánh, tỉnh thức ngày đêm trong mọi tư thế và hành vi.
  Nếu những nỗi đau về thân xác phải được trị liệu bằng dược phẩm vật lý, thì những nỗi khổ về tinh thần cần được trị bằng dược phẩm tâm linh. Mỗi một đức tính tốt của con người là một chất liệu chuyển hoá tâm thức, mang lại an lạc và thảnh thơi, một cách vững chải và lâu dài, ở hiện tại và tương lai. Nói cách khác, để sở nguyện tuỳ tâm, cát tường như ý, chúng ta phải làm khơi dậy các dược chất tinh thần và tâm linh như vừa nêu.
  Như vậy, hành pháp dược sư là sống các hạnh lành, phát triển tâm tỉnh thức. Đây là phương pháp trị liệu tâm bệnh rất thiết thực và hữu hiệu.
  ***
  Khi dịch và phổ biến bản kinh này, soạn giả chỉ mong sao mọi người hiểu rõ được lời Phật dạy về các giá trị của sức khoẻ, hạnh phúc và sự chuyển hoá, để sống thật khoẻ mạnh và an lành ở mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh.
  Xin hồi hướng công đức của ấn bản này đến với mọi người và mọi loài.

   

  Rằm tháng giêng, Giáp Thân 2004
  THÍCH NHẬT TỪ

   

   
  KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI (dịch nghĩa)