< Góc chuột bọ >… – Yume.vn

— Yume.vn —

< Góc chuột bọ >
Đang đi đường nghe có tiếng kêu chít chít như chim hót, sợ xe có vấn đề gì đó nên nghé luôn vào quán gần đó xem thử và đây là cái kết 😢.
Giờ xử lý tụi này ra sao đây mọi người, trông chúng tội quá 😢
[Cre : Đặng Thảo Vy]#hong #chuot #xemay #khiepvl 14/5/2019
Yume Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc bài viết này!

Yume