< Góc cục súc >… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

< Góc cục súc >
Khi bạn đ’ thích mà vẫn phải nói chuyện với 1 con thảo mai, thớ lợ vcl =))
“Đây là cháu tao :))) cô cho hẳn 2 dòng để giải quyết vấn đề mà nó chỉ cần 1 ô thôi 😂😂😂”
-Vịt- Share: Lương Hồng Giang ib to Beatvn#beatvn #cục #ghétvlYume Xin cảm ơn bạn đã xem bài viết này!

Yume