< GÓC KIẾN TRÚC>… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

< GÓC KIẾN TRÚC>

bên trong đổ nát hoang sơ
Bên ngoài khung cảnh nên thơ lắm tiền )

Bạch Dương/Ký Sự Đường Phố
#beatvn #kientruc
Yume Cảm ơn các bạn đã xem!

Yume