GÓC NGHỊ LỰC…

— Yume.vn —

GÓC NGHỊ LỰC
Một thí sinh khuyết tật ở Nghệ An, mặc dù được đặc cách Tuy nhiên em vẫn quyết định đến trường thi như mọi người 😍
P/s: Nghị lực phi thường, chúc em thành công👍
#aFamily #hóng_trên_mạng #Ha #nghịlực #chuyenmuathi


Yume