< góc nhọ nhem >… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

< góc nhọ nhem >

Hận suốt đời thằng thiết kế cmnl, thề éo bao giờ bomay đi xe bus công cộng nữa.

[Cre : Lê Huy Quang
Ký sự đường phố]
#hong_funny


Yume.vn Cảm ơn bạn đã xem bài viết này!

Yume