< Góc Tha-thu >… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

< Góc Tha-thu >
“Khách nhà em đến xin tư vấn xăm đè hình để lấy chồng vì trước lỡ xăm quá nhiều tên nyc lên người 😅”
Share: Huyền Nhi#Beatvn #bướcngoặt #Tattoo


Yume Xin cảm ơn các bạn đã xem!

Yume