< Góc thời tiết >… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

< Góc thời tiết >
Ông trời ơi làm ơn đi mà, đừng nóng nữa chúng tôi sắp không thể chịu được nữa rồi .
Dị ứng ngứa vl ạ ☹️
[Ảnh : tập hợp]#hong #diung #thoitiet #nangnong


Chúng tôi Xin cảm ơn bạn đã theo dõi!

Yume