< Góc thương nhớ >… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

< Góc thương nhớ >

Đây là chữ nội tao, năm nay ngoài 70 tuổi. Hồi còn đi học, cứ mỗi lần đi học về là t chạy vào bà ăn kẹo, thành thói quen đến lúc học cao đẳng rồi vẫn vậy.
Giờ t vào nam làm rồi lâu không về thăm bà được. Hôm rồi có ông anh ngoài đó vào vị trí tao làm bà liền gửi 2 gói kẹo mà t thích ăn vào cho t kèm theo tờ giấy này. Bà kêu tính gửi thêm mà nghe nói t sợ béo nên gửi có 2 gói. Đọc xong mà nhớ bà nhớ gia đình thiệt sự 😩😩.
2 gói kẹo mấy ông làm cùng ăn hết rồi còn lá thứ để chụp lên đây khoe bà 😂😂

Hồi xưa bà t cũng giống bà thớt, cũng hay viết thư cho t vào mỗi chiều. Tuy nhiên mà thay vì các dòng chữ bà t ghi số cơ

-du-
Share: Nguyễn Minh Tiến
#beatvn #nhớnộiCảm ơn các bạn đã xem bài viết này!

Yume