< Góc ý thức >… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

< Góc ý thức >
Lại một trường hợp ít đọc báo, kém hiểu biết và thiếu kiến thức xã hội một cách sâu sắc 😏 Bảo dân trí thấp lại còn gân cổ lên cãi… 🙁
Ký sự ghi lại ở Cầu Vàng – Đà Nẵng Share: Poseidon Huỳnh sms send to beat#Beatvn #Ýthức #nhưl


Yume Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Yume