Đăng nhập

Grimma Program at HUST &VACE (from 15/ 6/2011 to 23/4/2013)(1)

if(google.j.b)document.body.style.visibility='hidden';

 
 
 
 
Khoảng 35.600 kết quả (0,22 giây) 
 
 

Kết quả Tìm kiếm

 1. http://tmtien218.vnweblogs.com | Thơ viết tặng NCS.Phạm Thị Xuân ...

  Phạm Thị Xuân Châu,Khoa Ngữ văn ,Đại học Sư phạm Hà nội ... Phạm Thị Xuân Châu- 14/2/2010&2:18:17). Bài thơ ai nhắn cho ai ...
  tmtien218.vnweblogs.com/.../215010 - Đã lưu trong bộ nhớ cache - Tương tự
 2. http://tmtien218.vnweblogs.com | "Phạm Thị Xuân Châu"

  "Phạm Thị Xuân Châu". tmtien218 | 18 January, 2010 05:53. <meta HTTP-EQUIV ...
  tmtien218.vnweblogs.com/.../209740 - Đã lưu trong bộ nhớ cache - Tương tự
   
 3. Phạm Thị Xuân Châu - Dr.Tran Manh Tien (Hanoi University of Technology

  21 Tháng Giêng 2010 ... Thân tặng em gái Phạm Thị Xuân Châu. Nghiên cứu sinh "Văn học Trung Quốc" . ... HS đạt giải Quốc gia như: Phạm Thị Xuân Châu, Phạm Thị Ngọc, ...
  tmtien218.blogspot.com/.../pham-thi-xuan-chau.html - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 4. Chúc mừng NCS.Phạm Thị Xuân Châu bảo vệ xuất sắc Luận án Tiến sĩ ...

  14 Tháng 2 2011 ... YuMe.vn - Web Hình ảnh Video Tin Tức Dịch Giải Đáp Gmail thêm ▼ Lịch sử Web | Cài đặt tìm kiếm | Đăng nhập Goog... - Tiến.
  blog.yume.vn/.../chuc-mung-ncs-pham-thi-xuan-chau-bao-ve-xuat-sac-luan-an-tien-si-ngu-... - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 5. Phạm Thị Xuân Châu - Blog.yume.vn

  Phạm Thị Xuân Châu. Thứ bảy, 30/01/2010 22:37. <meta HTTP-EQUIV="refresh ...
  blog.yume.vn/.../pham-thi-xuan-chau.tmtien218.35CD024F.html - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 6. "Phạm Thị Xuân Châu" - Blog.yume.vn

  27 Tháng Ba 2010 ... YuMe.vn - 45 năm tự hào một bề dày truyền thống Khóa ...
  blog.yume.vn/.../-pham-thi-xuan-chau-.tmtien218.35CD9EEC.html - Đã lưu trong bộ nhớ cache
   
 7. Hình ảnh cho "Phạm Thị Xuân Châu"

   - Báo cáo hình ảnhCảm ơn bạn đã gửi thông tin phản hồi. Báo cáo hình ảnh khácVui lòng báo cáo hình ảnh xúc phạm. HuỷXong
 8. "Phạm Thị Xuân Châu - Giải Đáp

  Trang chủ > Kết quả cho ""Phạm Thị Xuân Châu". Tất cả. Mở. Sắp xếp theo mức độ liên quan Sắp xếp theo Câu trả lời Sắp xếp theo Thời gian ...
  www.google.com.vn/.../search?... - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 9. TS.Trần Mạnh Tiến &ThS.NCS.Phạm Thị Xuân Châu - Dòng nước xanh để ...

  24 Tháng Giêng 2010 ... Web Hình ảnh Video Tin Tức Dịch Blog Gmail thêm ▼ Thư Mục Lịch Ảnh Docs Sites Nhóm Lịch sử Web | Cài đặt tìm kiếm | Đăng nhập Google Tìm ...
  vn.myblog.yahoo.com/.../article?... - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 10. Chúc mừng NCS.Phạm Thị Xuân Châu bảo - Blogspot

  3 Tháng Ba 2011 ... Nghiên cứu sinh Phạm Thị Xuân Châu, giáo viên trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ bảo vệ thành công luận văn tiến sĩ chuyên ngành Văn học . ...
  tranmanhtien2181955.blogspot.com/.../chuc-mung-ncspham-thi-xuan-chau-bao-ve.html - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 11. Tran Manh Tien | TS.Trần Mạnh Tiến & Phạm Thị Xuân Châu Photo ...

  Trần Mạnh Tiến & Phạm Thị Xuân Châu photo album posted by Tran Manh Tien. Browse all photos, comment, share and tag friends on Myspace.
  www.myspace.com/.../744801 - Đã lưu trong bộ nhớ cache
Preview image
 
 
if(google.y)google.y.first=[];google.dlj=function(b){window.setTimeout(function(){var a=document.createElement("script");a.src=b;document.getElementById("xjsd").appendChild(a)},0)}; window.mbtb1={tbm:"",tbs:"",docid:"718440645091238328",usg:"0fd7",obd:false};google.base_href='/search?qx3d%22Ph%E1%BA%A1m+Th%E1%BB%8B+Xu%C3%A2n+Ch%C3%A2u%22x26hlx3dvix26biwx3d1360x26bihx3d602x26prmdx3divns';google.sn='web';google.Toolbelt.atg=[0,7,1];google.Toolbelt.pbt=[[0,0],[0,0],[0,0],[0,0],[2,0],[2,0]];google.Toolbelt.pti={0:1,1:1,2:1,3:1,11:1,12:1};var oldElement=document.getElementById('tbt3');if(oldElement){oldElement.parentNode.removeChild(oldElement);}delete google.ww;google.mc = [];google.mc = google.mc.concat([[69,{}],[14,{}],[60,{}],[81,{}],[42,{}],[43,{}],[83,{"bih":602,"biw":1360}],[95,{"kfe":{"kfeHost":"clients1.google.com.vn","kfeUrlPrefix":"/webpagethumbnail?r=2u0026f=2u0026s=300:585u0026query=%22Ph%E1%BA%A1m+Th%E1%BB%8B+Xu%C3%A2n+Ch%C3%A2u%22u0026hl=viu0026gl=vn","maxPrefetchConnections":2,"prefetch":90,"slowConnection":false},"logging":{"csiFraction":0.050,"gen204Fraction":0.050},"msgs":{"loading":"Vẫn đang tải...","mute":"Tắt tiếng","noPreview":"Xem trước không khả dụng","sound":"Âm thanh:","soundOff":"tắt","soundOn":"bật","unmute":"Bật tiếng"},"pb":{"desiredHeight":585,"desiredWidth":300,"minHeight":200,"minWidth":300},"time":{"hoverClose":300,"hoverModeTimeout":60,"hoverOpen":125,"loading":100,"longHoverOpen":725,"prefetchOnLoad":3000,"timeout":2500}}],[78,{}],[25,{"m":{"bks":true,"blg":true,"dsc":true,"evn":true,"frm":true,"isch":true,"klg":true,"mbl":true,"nws":true,"plcs":true,"ppl":true,"prc":true,"pts":true,"rcp":true,"shop":true,"vid":true},"t":null}],[64,{}],[105,{}],[22,{"m_errors":{"32":"Rất tiếc, không có thêm kết quả để hiển thị.","default":"u003Cfont color=redu003ELỗi:u003C/fontu003E Server không thể hoàn thành yêu cầu của bạn. Hãy thử lại sau 30 giáy."},"m_tip":"Nhấp để biết thêm chi tiết"}],[77,{}],[84,{}],[24,{}],[38,{}]]);google.y.first.push(function(){try{;window.google.loc.m3="Lỗi máy chủ. Hãy thử lại.";window.google.loc.s="0_ABafevFey3sAYHXLINREy_pQF94x3d";window.google.loc.m4="Nhập vị trí";;window.mb2=ManyBox.register('2','cMYFuPucH4UJ','daed',32,'Ẩn kết quả khác từ vnweblogs.com');mb2.append(['mres=cMYFuPucH4UJ:bqHC9lcxHBkJ:']);mb2.append(['q=/search%3Fhl%3Dvi%26biw%3D1360%26bih%3D602%26q%3D%2Bsite%3Avnweblogs.com%2B%2522Ph%25E1%25BA%25A1m%2BTh%25E1%25BB%258B%2BXu%25C3%25A2n%2BCh%25C3%25A2u%2522']);mb2.append(['ved=0CGkQswg']);window.mb6=ManyBox.register('6','FTnFkBnvQ0sJ','2f2d',32,'Ẩn kết quả khác từ yume.vn');mb6.append(['mres=FTnFkBnvQ0sJ:AIPKtLXMdaMJ:x7C4KF-8Cd4J:']);mb6.append(['q=/search%3Fhl%3Dvi%26biw%3D1360%26bih%3D602%26q%3D%2Bsite%3Ayume.vn%2B%2522Ph%25E1%25BA%25A1m%2BTh%25E1%25BB%258B%2BXu%25C3%25A2n%2BCh%25C3%25A2u%2522']);mb6.append(['ved=0CGoQswg']);var form=document.gs||document.f||document.gs;google.ac.i(form,form.q,'','x22Phạm Thị Xuân Châux22','',{o:1,sw:1});var a={};a.hover={};a.hover.HOVER_DELAY=400;a.hover.d=[];a.hover.a={};a.hover.init=function(){for(var b=google.dom.getAll(".son"),d=0,c;c=b[d];d++){var f=google.dom.getAll(".soha",c);c=google.dom.getAll(".soh",c);if(f.length==c.length)for(var g=0,e;e=f[g];g++){var h=c[g];a.hover.c(e,"mouseover",a.hover.getOnMouseOver(e,h));a.hover.c(e,"mouseout",a.hover.getOnMouseOut(e,h))}}};a.hover.c=function(b,d,c){google.listen(b,d,c);b={object:b,eventType:d,handler:c};a.hover.d.push(b)}; a.hover.showHover=function(b){b.style.display="block";b.style.top="24px";b.style.left="0"};a.hover.hideHover=function(b){b.style.display="none"};a.hover.getOnMouseOver=function(b,d){return function(c){if(a.hover.a[c]==undefined){var f=window.setTimeout(function(){a.hover.showHover(d)},a.hover.HOVER_DELAY);a.hover.a[c]=f}}};a.hover.getOnMouseOut=function(b,d){return function(c){window.clearTimeout(a.hover.a[c]);a.hover.a[c]=undefined;a.hover.hideHover(d)}}; a.hover.b=function(){for(var b;b=a.hover.d.pop();)google.unlisten(b.object,b.eventType,b.handler);for(var d in a.hover.a)window.clearTimeout(a.hover.a[d]);a.hover.a={}};google.dstr.push(a.hover.b);google.rein.push(function(){a.hover.b();a.hover.init()});google.sos=a;google.sos.hover.init(); ;var c,d=0;google.adsInLU={};google.adsInLU.featuresCallback=function(b){if(!b||!b.length)return null;var a=b[0];if(!a.extendedContent)return null;if(a.extendedContent.adsinlu)return a.extendedContent.adsinlu.url;else if(a.extendedContent["9"]&&a.extendedContent["9"].index){var e=a.extendedContent["9"].index;if(google.adsInLU.xc&&google.adsInLU.xc[e]){var f=google.adsInLU.xc[e];if(f.adsinlu)return f.adsinlu.url}}return null};google.adsInLU.config={featuresCallback:google.adsInLU.featuresCallback}; function g(){var b=google.LU.addMapConfig(google.adsInLU.config);if(b)window.clearInterval(c);else{d+=1;if(d>=30)window.clearInterval(c)}}c=window.setInterval(g,10); ;google.sc=google.sc||{};google.sc['riu']={'u':'/extern_js/f/CgJ2aRICdm4rMD84AJoCAnNrLIACSZACQKICA3JpdQ/SdfqQSry60I.js','cb':[]};google.smc = google.smc || [];google.smc = google.smc.concat([[63,{"cnfrm":"Đã báo cáo","prmpt":"Báo cáo"}]]);;google.riu={render:function(){google.util.xjsl('riu')}};;google.sc=google.sc||{};google.sc['rvu']={'u':'/extern_js/f/CgJ2aRICdm4rMHI4ACyAAkmQAkCiAgNydnU/0ZUZy8vU7U8.js','cb':[]};google.smc = google.smc || [];google.smc = google.smc.concat([[114,{"rvu_report_msg":"Báo cáo","rvu_reported_msg":"Đã báo cáo"}]]);;}catch(e){google.ml(e,false,{'cause':'defer'});}if(google.med) {google.med('init');google.initHistory();google.med('history');}google.History&&google.History.initialize('/search?hlx3dvix26amp;sourcex3dhpx26amp;qx3d%22Ph%E1%BA%A1m+Th%E1%BB%8B+Xu%C3%A2n+Ch%C3%A2u%22x26amp;oqx3d%22Ph%E1%BA%A1m+Th%E1%BB%8B+Xu%C3%A2n+Ch%C3%A2u%22x26amp;aqx3dfx26amp;aqix3dx26amp;aqlx3dx26amp;gs_smx3dex26amp;gs_uplx3d41689l70803l0l30l30l6l23l0l0l93l93l1x26amp;fpx3de9a6da38e8b6330cx26amp;biwx3d1360x26amp;bihx3d602x26amp;tchx3d1x26amp;echx3d1x26amp;psix3djxv3TdaWFo3-vQPA5ImyCg.1307815569376.3')});if(google.j&&google.j.en&&google.j.xi){window.setTimeout(google.j.xi,0);}
(function(x){x&&(x.src='data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5Ojf/2wBDAQoKCg0MDRoPDxo3JR8lNzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzf/wAARCABOAGgDASIAAhEBAxEB/8QAHAAAAQUBAQEAAAAAAAAAAAAABAADBQYHAgEI/8QAOBAAAgEDAgMFBQcDBQEAAAAAAQIDAAQREiEFMUEGE1FhcRQigbHBByMyQpGh8FKC4SUzc9Hxov/EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAIDBAEABf/EACERAAMBAAICAgMBAAAAAAAAAAABAhEDIRIxIkEEMlFh/9oADAMBAAIRAxEAPwDO0aFlw19eBuuDsP8A6+ldkRoce2Xb+jYH70P3ak4BAx4V26tnI0jH5mNEKdthdvJEu0ntUj/84UfoF+tPJxD31jt4EZjsMu77/FsfsaDRWZNy5BH5xgE+S/U0VaCIXEeNIPeLg+G43rQPJoMuo+JXKqkVvfs+ldRjRtO4Hh6HahU4Hxj8Zs7lmByC6n61oVzNw6040qyTQLa/dnTJpTWo2bYkc8Z+NAyXfDe9BSWwCb+61xFnnn60mrc/qtPT/H4Y5I+dYyr2vB+KBgPZnQZGQ8iAefM1ZOzthE9sBxKCP7mXUdbHJXA5YO++K79ssVRFS6sUIxqcXCZ6f5qVs2OuyMBUFYW1sfznVnmD/SdjWrkql30dyxHHUqXujHEez1tfXLTxkwSAHESsArjbfA3X+eNVPjgil7RXdk+kJPoCEe6EfSMHyG+PjWhw92033elpihdJWXK4zsDj9P8Aqs37ZWUycekYzRySSokmNYDcsdfSiVa8YPLC8ekRz2stvLouou5aNjld87bGjIEtAVijVXHeZEpc5zjO3TpRkFvPdWiT3TSRaRpeOQkB8YwcEfzbwr0R2cQhaOF8ZIk2yPP9ulS02n2QU0mRl1LCjFNOfBVcYJ65O5/nOlUubdY9LxxIHOWUnGAfTxpVytAqgCx7LpJNZpd8QWNrg+8qpqKbEgZzjPL0zQXaHhx4PxeayyXMWCpI5ggEfOrgewnaccRgueICDuFlV5J1nVhGucnbY/oOdQnb+4S57V30w/CSo3OwwqjH7VV3uMdanx1IryBpCSSN+ZG5ogW8kUkL/lZgRk7ncdKaEygFYUyMf0/WtC7DcCs+M9k7v21SbjW4t2XbuiuDq8yScHyo0m/QlLplW7XwTTcTt3jgcKkJaTQn4E1YLHHrVrl7N8Ntmis50Hd3BVY5ljBI1A6WLc98c+W9G8I4MOJ2ks8t2LeWSDuMY1HSeZyx55yB6edHJ2W4ND2diSS+uQUC6FklOmQpggDJwATvt47dKRFp4v4VcMNR0vZmE/DZLPhPtZ1B0bTLFpOqM6sYNXLgMUkXFFgmTMiW6yJh8qwP+cjFVK+4pNHZycOeMd3HNI3vknQxIGR4kAEf3GrN2fu4zHb2duiHuYlEzuSXkBIBGwzgZGBmqHx0536RvG069FlXULWLUXZvfkUk4UYO42548D51lXbeT/WXXWWMaBSSMZ6/WtPVo5I1iUlhJl1BUgLgciBudzzPP41lvaSYp2humRUkc4CgrnBwNwPHY0ifZT+Q/gdwySy8PhWCNw0agEacDPPr67+OaK9peGFe7K4b/bG+UGBt58qj7Ca9vH7kBXIOoKw/Eeu3U/8AVOXcc0LGMgkYP9o6emB86XU94zzGu8Y/d3jLMDCzMcZII2xncjfbcGlTcUAhhZJcai2TpztjbfPy6UqW2l1gHRpv2i9trNuGS8L4XM4vO/0TjuiuhVzkZPPJA5Vkt2xlcySsWZtyT1q9dueCSP2inkijUpMiyZLY3xg/Kq3d8HnSMMYGIG2EYZ+dW05TwblsgiWUEAnetB4Lx/hPD+ygtWabvmlMgwgzgEZ38Tj0x6VSxY3AOPYpT5sv1FHX0EpaFVhJREGojkNqHyz0HMv+GkdnoYbqyic6tRVgB3nL3j89qtvFOzVmvAja2sRQxqSpVyCW9fM1SvsyVbjRiNRiYK2+QwABrVZgWj0nqcUvjnKY3yxLD5b4hDMOIPb3m9wsmhlxpw2d9vU1drG3Fg8s04VPdRNDNuVLAk+gCnJqM+1Czax7aXskQ0lu6mXHUkDf9Qa74pet3UNykb3EM8bKutt16EHb4VdFy05p4mIp2vlK1lzW9UJ3uQSFyvXPrWWS8QL8cnvQEbOA/JSdsHT4dRnwNNwxzxupCuqA560MLQghsfCpKxj67WImraC2ni9qVUEgZVaEAqrqc88f2+uaj+JTyxCRCqglsNo5L+lOW9ybRY3OHUjSyDbIP4v8eYFJlheUoLjUh94ZOG08wMdOZ9PPO6e0+/RN4sajn126PdamjzgZwC52OB4/+UqVxbTTN3k7KUUaUETbKoPT+Z5nnvSrsk1qfo0W+nuLiZWnm77RqTvHbLHc7FutByZfYAY6k0HDxiBuHLI/3aMobLZGD4A4o2EmQlApyDz3o+RY9KpfWCWzEoZSSM9R0riHgkELuSWfvDljIQd/0qUhQIoGN/WiUUY2pTYYT2ZEXBrpZVx3YBJjUgAkjH1q0r2gtpX1lGIBwQJVwB4+tVRF8K9b3jj981s20jHCZH/aBw5OPcQF9BJFEYolVQNyxBzv6HOPWoi5hjhtIYIj3z41SO6lQhJ5D6n+CwtHGN9Iz44pqSJf6Odc+Rs5QkVhLUFMMMnkfOh5rKNVOFHpirDNahHLIF0nmAN/lQcy52cchyH1rNYWIqF9EEKKD3agbtgjPjn/AMoN4ANkYOgABblnw5fGrbNwuCWMhV9453O9RlzYpb6u45nmOmKJPonqH7ZF3AeNUCu7PpxvyJztilRKs0kgLLr2AGobg+FKh1L2Ir4vC48Ct8cU4NDw1F9ie3W4uJCCQ8OPfVgSRu4I28R513b4DyBO7ChyFCDYDwrjshcJLw++aGEQqEwiKxIji3IQZ35kn1PwpqxjkSBGZgda6uXjvTLp03/hd4qZWfZKI5Pu4B+VERacgkDJHxxQMDambPJduVGJg7j0waUzkGEhVGP3prODttXMZ1D3gB49a9Izz5jlWYEjrYjlnHKuHB6eHLNdqCw35A8hXMhwaw5jBGR45/ampog4XYEdaeVwdQxuuxppmIy2c+VacBPbrGrBScZzuajpYk1FjpON/SpaZsZJ3FA3CnQzDGMdRWgsg76MIWkUALg4CnelRcrLoyRtttgbb4pVqf8ARTlP2f/Z');})(document.getElementById('imgthumb7')); (function(x){x&&(x.src='data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5Ojf/2wBDAQoKCg0MDRoPDxo3JR8lNzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzf/wAARCABOAGgDASIAAhEBAxEB/8QAHAAAAgMBAQEBAAAAAAAAAAAABQYAAwQCBwEI/8QAOBAAAgECBQEGBQIEBgMAAAAAAQIDBBEABRIhMUEGEyJRYXEUMoGRocHRFSOx8AckQoKS4TNW0v/EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAIDBAEABf/EACERAAICAgIDAQEBAAAAAAAAAAABAhESIQMxE0FRMiJh/9oADAMBAAIRAxEAPwBUEx88dd+VF9yPTAiCUqSJGJ9eMa0ni6v+RhKkgFFhJJTjssSNjv0wNFTAOZB/yGO/i4LbSD/mMa2hiix7y7IlmWMlmGsDcW6/TGPJHaHMI9VWaQq5BnUi6XDXIvhzyZFaipJBbxRRtf6DCxkNHqzGtaWORgrvYSDwjxHjbAx10NaGMTU1iZe29Qb+UoW32xZHU5ctBPE/a2skLSK3fioOqO1/CCF2vv8Ab0xXLV9naSeSmzDMYI54/C8axEW2v0BPB88VnO+x8d1GcAI1tUYjlsSL2Py32uevXDM5/DMY/SsyZZ/7lmbb9axv0TBLJM0ocuNR8Nm1VmUsiXC1EsjhbX48AtzvjF/H+ySsFTNpQ17ACnlbfysynHWdpUwTyw0/wjzU63ciQRsdW1wGuAQPUfMOcdlN9gSUUtGPtJ2jTM4gGimiqI2vEkMxF0Om+q3+ofbnrjNDN2fliiMxrzKd3UNI4A62O1/t++M1PQTvlZeXuZpmmfQmlRoZb+Wx1ahwd7jnGZc0y+nNSzUzpOITCsUJ1Etc3JN/UbrcbeRvjrmuhK29hSKry3ulgkoqpqXUzKBG9w5HIu2+1t/xtiYGVPaHL4TA1FTzLMhKsZoxZtreG7Hgmw26Eni2Jjrn6N/j2ebV8NqOo24U4W4SSG34X9cOtfCvwc+rqvTr7YADL6SRdVJVkgqe8EiEGLyv5++FwWg5vaM+X0tRV6lp07xhva4/XG+WE0lJJT1dCRUuytHNrsUG9xbgg3/GJlMsuXBpoQrahpJsCDjbeStInqCoJJIIsALdPTnDQKPWEzmLJexdBXzDW3wkKxx3sXcoLD++gOFKXtFnVCGnldVim8QQoLC5v7jBGro5K7LcjZnRYaag1xq5sGl8I3/2jb3wHzqjrWoFSaEtJImo6PFpF9vLywEXiyzByVmk5vBntY9SqhaiXdkJtuqKDv8ATAiuzmk70pEdchBBSBLi5Ynb04wtZdPPT/GpEQswjKewOxt62w29ltOW5coFNrmZNbEbXv0v9cN8lInhx5y2YMnzJZ83kZkKL3hk0uNx+Ol8O0eX1GYZzUpVzPM6lRqiYNqU8eLdR7X+2FHM6F4s2oq6miaMSv41OxHrhwqq7McvZ+6VYKYyCo1ony7dAdj02tbywLWWzMHGRQ1HTU8lRBI9QkiEBpVU2BG5YjkEXG17E732AwAzmlEdZJIJ5niuAjSEhjcA3IPG9/L2A5N0uZMtE8VTFUB1qFjZpG8K3sSzAatyLtex+Y4B9oZe/wAymmpwUDIkvhYuOeb2A5BOwtzjpfnQErBnff5qJSW16hw1yTcC/wBPL2xMfWSaCRZ1SI2kDKy2J5uCbdffy98TGJ/RVmvNIB8DMSDfQePbCnllc0ULFIxpUMw1FTfbrt6ddsPddGHoXQDUzKV26m2EagaClZo6ijKSRh2AJD6hbe/22FsDFFEmERU1M2vUgJCqrKHBa/rYbnHTKxjVxEA5Y6ka9z528+uMdLmNP3czBH1EeK7G1r2A6+fphh7OxNWLHWPGPhYJ11K5sGtbwrvc9D5e2GVfRkWN9ZB8J2ayta5u5liQXhXcnzA8iP0wo1lekBlaGoaUsD4VSxOG3tPAK2WkNNVxakjCOrtp39L8/TCZmUNRRypH8MGke5KtdfCOd8Kq5F14xYF7JUlbmmdNFRwLPVTK7CJ2UBrbkeIgcA4ZpYcyoqwUlVLJE6ILojA7HixBsQcAsqgqP4jJV0D9w8UxCrzvyR7fvhuWim7WV6V00wiYtokWNbaFAHhH04Jv+cOlx6tEvHPGRs7K5BVZo8whVXEQudS3S/Qcje1+uCk2VVlNFUiuimpQp0alhZVdAN7/AOkg/ucNfYyCsy9pKFY1WgA/li26N5+Zvbe/phnqyUjOpgUtcjSCSOvOOwrRk55OzxFcqaoVKlqqRiVjkZowNcOwIUlrhtjxzYDnbFWY0rokshqEk1f+RflYAndijC978nnzFt8Hu0tVTU+Yd5l0Rpiw1KFjuASbMyoL+m23X6LrZmlVElLNWO0jnR3ZjG9xsFB9T/djgZWtMU5IxLKkMEjzTtJO6aY0CDU4BAXSOel+nzD1xMVUcQo8wesjdfDcQkrqOnoSOBtta3GJid8/GtNiHJp0g1JSJOCJJFIPIGr9BipMiot/5QJPNlkN/wAYM93Undaau+sxX9MfQlQPmpGHrJWt+2LcShUClyKlXdYGvbpE374iypTP8NGLRkabEbX5/U/2Mb5QACTHSbD5WqQxPpyMC6wxSNFNMjd03ibYjext9bnDIUmzZ9aOJc50K8ZqWCoLIzQqwTzBI3IPn+MfcvZM0qXlKRx1DLoO5Kt7H7YDV0CzymSIsguNxzjqgiaBFnjlljcWZQ3K/Xn84n8coyuI7zKUakbqLs7muXVzoIEkhYkkiZQVO3Ivho7L0NZl+cmSWEpT1CMkragQpts3O/PTCfFmtS0sonWZ3B1M4Ou9/Q74tp83i75QNTt0VPCftjPNNOqCXFBq7P0BSBXpIpUKksinUh2O3TGFagLmM5E2ooviDX8GwP2wmUPaWanyWkiYPGDGwVWv8pY2+tsfI6uskopIaT55hqmlkF2f0A6DFEF7ZJPWkLH+J1fTvW0k1KyxqdSlC2kEA3DAi1j/AHbCHX1LT1gnBlErWYsxJ29+euC3a+CrXOjHUuZImOuMkX0i1regvfC3UtIj3AjdlkDMANyLjkHkbfviae5OxVfDctTIW7mFJ54mayuy3LX6ggb4mGCoqZqimjqoKtIKhPnjiUaD6bnUBiYRLhV3QlyvoYzSxuQf4PVufOSUfscWihbT4cii/wB8p/8AnGs5TVHaXNKlvZyP6EYpkytKeKWoqKmeURgnd2b8Fucek4/4UKdezJJBURTLI1NT0selraPES3nc+WMfaAtDl1MeVcqSwG2Ks1oTWVEsAkAmEYkd2QWGrcAW5sAN7DcnBWoiWfs8IJLt3cYKk+gxNL9DeKTeQuxRCV7MQI0Opzfk9B+v2xbOBFIUXiPc++L3TRSHSAFUgnzJ5P8AQjEoaRaycQSm6le8lN/mFxt+cVSqKti423SKMoiK0lVVzLpjkIEOo7sAOf79cTJcsFXUSVHBU3uMX9oKsQvoROBZR0Hlgp2IH8plaxa5NyPr+uJeJZScinlljFRDdLlXdyos99/lYYLQxrSHTNAynpIDcf8AWIkweIKQfCv9LYJQzo6IpBdWW41DFaRFKR59/iDk08sUOaQBDAqGOUqfW4O3A5B+nnjy+vgYKxfulKr4VIuN79f3x6x2+7RUtNTnLKKKaOSYnvWIAXSLE23538seXZvOxWWPYxliDfkgfXEnPWWjoN0D6KrnURU5Zu6uAFIFx9ecTHyjdoszgQHXGG1gN7f9YmFSSfYHI0mf/9kx3d');})(document.getElementById('imgthumb8')); (function(x){x&&(x.src='data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5Ojf/2wBDAQoKCg0MDRoPDxo3JR8lNzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzf/wAARCABOAGgDASIAAhEBAxEB/8QAGwAAAQUBAQAAAAAAAAAAAAAABQIDBAYHAAH/xAA2EAACAQIFAwIEBAUEAwAAAAABAgMEEQAFEiExE0FRBiIUYXGBMkKRoQcjsdHhFTPB8FKS8f/EABgBAAMBAQAAAAAAAAAAAAAAAAIDBAAB/8QAIBEAAgICAgMBAQAAAAAAAAAAAAECEQMhEjEEQXEiMv/aAAwDAQACEQMRAD8AbrKyklLw0yTJHILyU9Sm4uTtYjcbW+3yJxAyTKK/rVdXQmmlpqVdTwVTD3oQbpv+IWB5tyNwbYO0LZMtPPDmiirZSB8VFV3lUnuAQDY7WBB3HPgTTfB0FQyZrF145LGF0ZdJJtYH3eL9/wBMbg07XRPFUyJQZzmEL/EZXWRkyujFJCboEIKKGa52G29zbYnBjMM0q6+pizmry9lanVIqgQuGWYckkncCwbsQLLggtfS5lmaVtP6bp5OmhiKSRhl2VuWIv/5Hvwvi5D1+URwZ1Ll8FaYahXEYNOhkjb2+/USw2BuLBeQRtjtDaot+TnKamTXl/RinkUOkNcxZZg3NmexBJsdSX53B2wPzSuyDLJWgrZmpqzWwlQEOye0D3admubHbjc7HbFMgNR13oIX1OJURGhVmD6j7WUcW4O/nYHEmoWeKplyNQVhYnqRy6eoGBGtSw/FuF3PjsRYcaXszV6YPzidsyqzHSmUw6uoJCtiAfFz5vv3xaZ4VGQutVmUklDTRaqWnpXCHqMg063YarDS4OwsVPywOqsqoxRNLSyokscwjSAxMT+AFgWIFt2Ox3277HAq5dIadiCmoneRrC5APz3uDsCMBfHVG60WjNMny2HLplyFXrWp6NpKyvFnS4QmwvsB9N7WG9jir5VUGDK4v5WsPOyFFNzLsptbta/Pz+uDEnqepocjr8ppRGKOeNxqBF1DD3Dcbm2w32B48QPS0VLJRVE0qlNNwqxrqYnTcE32O/k476NVlloshqpKpH1qK3pmVpNAaE2GylSBce219ifJviBX1BnncFXgnLhJDe4sN9pBb223tbjBM+oBDU09Y0rKlvdGkhNuQbrbnkc+MQ6qroqrOZausDLRTS6pjGoLrvcGx3F7WOxPy8BK3GgZRXoH0ceYBuos0rQSGzoXuzpe5BPbjvb78HsEM0paWny5XAjWSVmT+abk3UWtfi37Xx2FuNaqxbhWgdXZJEsZloaeapgVL6Huzqtj7ldf7/TfbDf8AJqqWH4KoeQuvSAqt9BNlDa77bnzdbd8Ky2GrrINOXU7hbjqUkkpRJiCbqoP4+L6QQecEa+gpK+qd6aIZDncMZCUrp045FtbTxuWBPu78G/OLBiRFhzVWpETJvictmlULJCjXp3v+YXv+wHffzChgzWRqp5IkPSOuZraBuSBe/wCG5uADYX55GH8klgzHNaahcx0da0ptI6agkt7adPBB8G+5byMOeu4ayOly+gloJaVTVyQ1TRbxyKWDgBhzc3NiAdl2tjmqD4gOkzOlbPYfh6haVnsBIbnpSBtQYWvvckbYs1fMr1+V1NFUOh+FeOZEBDrGDGzADc3OptyWva/GINdQ0FVl4pHpIaZFU6JFFmR+3247YRJXS0+SZfQRi1ZGJIWmVCgbqgqyluD+U3PY27YCLXQ6WFwIU7TZr1KnLjLFFENJ1yMWmfl2Pn3E/YDAuGqmqZn1ljUKtgyoCx33H143xacppsugy+JGlmjkenCMAV0q5tdr+L3xXOmMv9Wwx0s+tJRuzKBYMCDceNzgeV6Dnh4xUgrHlqy0Ct0YY00MRIvuckobe8354sBbE70NDk9R6fr4c0kijnLqadyVEikra638eODwcEamCGHLlip2EqRJaNlZbkBD2GH/AOCxjtXiRFYgxEEgG2zY6uhXFIqtZDprNErwurX0yQgFWN9tSgnQd+AfFjjhWqXmFVC29zILg2I/Dv2BIG9wbE4uHq+my4VkbpHC8QpNRswB1dUg/wDP6YpNTVRyxf6eio8pIZJEjIfV49uxuLj+2BfwVJK7FyVHXQIaRpah7Kh3GkAdgNyePrbvvjsKhSKKkWVIw7rpUFidJFuBbvffnfxjsbQHEtOV1z1bSpV/F/Bi8iwUqdJb2ubkfPe48m1sJzrOsxq6dI5KaCVETTd4gSwFt7g7HYbrb98VqTNKXJaymeiOuSKT3xOCYyOQfI7bX/TEpc5NVJLJCj1MabyNrCH9bHDG71Ytyb/kr7UxSskms1OxMk8TMxXcXYAHm5NgPnbGkQZpm/rTKqZP9KSaGzfEusgUCVVGh9xdWBN7C9xxxjMo6mSbM5amSRHcSBWhkcHawIHb/t8b96KkVMlpacCBGWJWZY78sLm9+9zjRsfGbZl2aZJU5MzNU0ztrsyva48Xv2384lU2TTeoKSBHzOCiip49TrJCToNxdge5KopNyLG/k41bM8my6eOaaalhJ0EuzLuRbucZ5mNPSkTRisp4ICukAvdrW32A+f7Y7GMO26KuUskaS2UTIqqspqMxiZ1QsZIy6htm8XwbyL0sKnMkzWuklZCo6caMVL3/ADE9hY9v/qaSLKsnhANVPWSBbWdtMQPyU4THX1s0MjdOb4VSTqC7AkbbEi/cgd8Ke2+JRFJRSyBnMaelhcLDC3Sl1aHWRit7fXyf2wE/hvJVCScUn4tK6jqYWG/g/wBcHOm9TQTQjqu9jIhk3YMOL2/9dvOKz6KlUTVEVM5JeK9wpFrEefrg3BwRHJ8pGjDKqSreoauXrtpYWAtp1WJAF8VrK8n0ZhPXZt04OmpjpadPd8OCNtxcarHi5ubk3wQpllSL3OSTyThuvqFdlppnh6kikoAtmtwd/wDvfC7NKJESOCOlhyqmAeIHU8zAXBuSpa4KsSo4I8cHHYDx9Jq4GSoKrCNLM3FtI3+pt+2OxxSE0yq0EEdbFMWmsBuUBGq48/LEl4IF1Nq/CDcnYWwPEopKgACMNazh1s/1v2/ziY9K1fBelJ6Jazaj7r/TBV6JouiFNSTyVq11MNJaxK/axONW9D+oqx8llpauFpRTqEjkB9wvcjV5t/S2Mtq82bL7U6xiSRQBqDbfceflfGnfwmpquoyOqrq5lENRPcPe1wosf1Pb5YfjX6Gxb7YZrvVVScvlpKyA9OaJ4xMnIuLXIJ35xmzSVElUg/24Hcr1OnbffYC+NbzHJqespTMsUq2FkL2C2Hfzb++KRmlAy5PF0ArGOqCynjTdrX+m+NkStaK8Um06dAmDLqdWRpxNO4a5YnbgnceMF6ushekYGCNF6QXUFF7A7cAcf3wmnVTCGYXLAhNv3/QHDIop8xdaKnIDODqYjZBfdjh7SjEXFuUifm0U2XUHx8c0bpApfplD7j4vf7ffGbwVbCA6o2UA3LWNsaJ66qoqbIzCAxQFUJ4Y97gDxa+M5jkUQXNebkeP7b4jjKU07G+QoxklEVFT1VczKkiNpF73084algeOQxwsJGDciQEqAecSKWLqxJJFUIsjnYX9x/zzhmpo+g5do9NxY6TsfnuNsJqS7JbbZJhDyVkgqhqla359iT4N/wDGOw2sE6EyxFnCKPcfyW3ub/O+OwElTA5C5qdqqVUZBaUgkn3EWA/qQd/BOIOYyRdZKena4J0uVNh9NsIqq6Rl3RV3tZTf8oP/ADjwUoWQhzchdZI77XxQ2Ld+xqqiEFOR0SRICuu/B7bYsfpb1nn3p6g+Fy8QzQSP1Ck6agh7ld9r4q9ZISYxIWchQbk+cT6F+nC9h21c3wePuhidGit/FSWoiVavL5UlI3YMNN/l/nE/0jmkXqGjr4xGVbqMpUm5seG/e+MuqGvGSLWIvuMXP0BOMvNPMFLdZyr2Nr3a1/0w3LFuPwf486n9DkUMkxRUBaXXbQPO4/rgnM0GRUjDUDUy7yEdvA/rgnmtZT5dSTV8NNGjqpuVjF2+pxQGqZ66tmlrH1PcaQDspueMC2835XQ+o4NvbGfVsL1eUy1JuXjYPa3C7g/tv9sUe0cUSlxa52tGAf3ONOzNDUZOzjQAYjrBF78g/scZd07RuCd1bBTgo9EkpuTtjVTJLKGARk7X41D7YmPXTUnRjqGaVSoNpFIYffBJaaNnA0AnVtvbETMcygSRqWel6ikix1fphPYLTR5DIZkdkOoMLELyR4sfvjsJy2KnzGpItIjsLq17aT427Y7GWPnsVK1o/9kx3d');})(document.getElementById('imgthumb9')); (function(x){x&&(x.src='data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5Ojf/2wBDAQoKCg0MDRoPDxo3JR8lNzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzf/wAARCABOAGgDASIAAhEBAxEB/8QAGwAAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAABAUAAwYBAgf/xAAzEAACAQMDAgQEBgEFAQAAAAABAgMABBESITEFQRMiUWEGgZHwFCMycaHBsRUkQtHhUv/EABgBAAMBAQAAAAAAAAAAAAAAAAECAwAE/8QAIBEAAgICAgMBAQAAAAAAAAAAAAECESExAxITQVEiYf/aAAwDAQACEQMRAD8AxEreZI3l1ImdJQ5GN+xrsZEThhvrJVc/pG/p8/SuLFceJHHIieIo0qAoYHP8e3yq4eEY/FcoH4KAEBTnbbj557/RGTGFtN4USt5im+MDRzt6bjbvW4+GPiO7ten6AZGZCqoc6gFGCQF2Gcd+e23I+f26mUAIdR0nOknG5PHrztWi+G44nsHU5LRsW2A8QDScnODjtj5jvWWWI/pv7X4gn6lE8YvLaG5M2qNJM8EbKP22qx+rGC603M8lwbY6Wmh8oc5/SQd/pXenfBfS+lKeoqbkShfEjjkYERNzwo3xSO+nuGnebU3jOezAZztkgDOaEn1A7WxvJ1Gybqkr3Fv+RgFCowMkjfHH1zVEfUfxk92OmrKZGXIDEARDHOrfjn1+VZ2Wznml0zzMAv8A8gAjYbbZPpRdpdtZWJ8AJrRXOVTJO2O4G2M53pIyd5YEBC+uOo3Vp0uZzEYlCKGTb9OdWO+RuR9O1e+tRx2zrEs5uo4ceY7KWPIG/wDGe3tU69LYhBotdMscXlmTzEOq/qLd/cD3pN03qb2llKZgGluFGGf/AI7b/wCaLkjOjlxHGXdb6LxUYHSd9zwNwfvFLb8m3m3JTDBhkaSpByduxyf80yjvYI4ZC8azPI2RmXSuADsw774Py70MzWZtmMsL6wQHOdSom2cbZPfk4H+VVYyGLR46T8RDovU/9REUc0yrkGUEYUjsO23GKlebSYPeyaI0uMJoU3cQIK5wBtnJA2z7VKvFX7KYM9pl0FtOFycYO4PpXtbeR28PBLMi7bbjP71T5XyIzlwNsfftXvA1A5O6gg6edt+3rShDkPhRKukk58xByP2zxRnRGY9RiYM6gEE5bAO+AM+n/dAI5/DsrA5LbuwBPbv9aJtZrhRrDJxnLP2/elaYkkfUZuuXEtq0UNwJAy4bIBGdvKB2xxtSq4vg9w0twQbl1UAiPSg2xkY+dIekvNoe50Sfh2bzE5wxHuKu6hOsFqMp4jyMMLzjj+/81Od6ZPPsKF9OiaIZI1JO4RBg57/XNdmvWkXSxXRpwGXJPvSHxgIpGaNVQH9SnSScnbarIZbQxKNkGnAJb77VFRyLRd1OKS4sXihcqSNlO2N+CPfigYZPHvHaMFYUVVJfDaW75HbGPeiLmVSDpk0IByQefb1qm3Y6SrP4qnD6mI3+vH361VaCmE3tpoJjd4OxUqgUNt7Cqvwck6khA0SDEpUkAnGwxXLowxxJw2ptWkDP3/7US48YGIa0jYqTo2BxxWX9CEQXJto006GfGCP1bZOQD2yT29alBXLfngFx4YXBGrG+/wB4qVR8jjhDN0J4bBf91Gba4Mi+UO2fy2AJwffgUXBHZLasHdmudKqwQE6TsM5PGN6suJY7uObwbeYS+dk1yghtj6AE7eualpDNBGkseGLsdWCSeeSe4o+RIdyrLOwQwTWsTK80cpDDWvJG+MiqrDptxcXUcDaEMhCh5iAo9ySOMU2h8DRpILMRkkHJBONgauSO2a4T8REs1tsCC2cr6bfP60I82dC9+7SSDumSWvTZDdQxuIG1LmC4bYjJOo4AGwB571567N+GiDTxCK60gsyuCJQR+sD0PNN5+j2k1zBcvd28EE6GSK2C6kB2BJ3wMjGw9KF+J+gx2nwL/qTRO1ypAEhnyrAnSG0+4xgds1ScIzlSejqncoZPn15NcxNDFLmJCdWCBk9+P4o3pwaUBUZF0FsebH33o3XDddQ6JczKHhkUQu2QDqQKpOAcjc53Hfn0RQ3WGyq5yTny8+lafF1WDnlH4MepKVtWfCrMBsAc4oGxuJXVSVJYDA2wWI9683E7z20mo+YLtjvVFhdNHGEctkHGVXJbf357VNJ0L1pDqYtJa+I6hSq5DZwR/de7csIiZGLh1Bxng1Ta3aTRkE6DuGV24+dFmcJEGTHABA49qXTFA70OZJNeogHUBp5xUqyOSWZXGo5B8q4zmpTWnsrGLlmhnF4KwAsxYEdxxknBG1WNdWjwlJmLyFc43OnjsKDtRGlmxa4DBlO4yMe4JxnjuTQ5vJp1EMdyI5FGHZFzk45zmuVK2cyVnqRbRZ3kWYIqkE4yc53qdLlQhUl5zkZ4odPzokiLR4jwdY5z6Y7/AL00hsSIokUeYbjIwfpV4KkdXBDNjP4NeOSxu7eVdT2xOkvvhSzYG/G2K2/xRbwL8EXdrcMHWO3Mmy4wQdQ+lY7psrW8V7EV80qARn0bcHPyOflXb1+qXVjc21xfs8U6aWQrsPf1/eqwaTbOlxk8HziFMdLe9Vysi3HhjB4GnJ/nFFTwva28RRBuoLH1PpTsdACWEVqWYorlvE0bNudj9a5PaEReDIuog896aU0xPGxIrg2Q0rjOdwc4P32oZoXJRkIBUbEY/qjOqdM07x/pbgZ2BoZCyxg6SqAY3PPv9aVIk4UcBMa5LE5Gx/qiPFfw18IEvjJXOxxzVYCO2XAVsnk5yPcY+9qkkcUqGWGUqAM+X6bcVsDqFbDlvkiIYE7HsO37mpSpxrQAyMpYkEMCCR7e3/VSt1RuiRpFCWJZLVpZR+phJso9wAaqa6tY8W8FhH4sux8gbzc/uo+8VTbyTeJC00xkdvMuR743/iq7e68OciKFAtw2cE/p1HGPcVypOzkjH0F26H8YdSoXO+IgBqHb+q01kBIFJIBHvnH/ALSvpkrz3BR9KuuxIG21N7aPDk7c74GM1ZaO/hX5LBGFmchTwMsaMCDyjOP7oQH818/qxz7UTG4liV0zqA71joL5LZXUrtg9qV31kwOsqDgYOODTeF2kjGQPlXXTK4zWBRlp7RHXgqO+DnP70puumFSxjJIJz7GtHfIYpGdSN9mGOaDnCrGhYZJG/wDFFMRpGReymyzDSqcAYwfb/P7b/tQwE0EmUw50kEP2+xWokBuAYwRHlQdSjc/eKGngMZfWQX4cg7Hb0p0xGhXJbJKhyFedlDn/AI6T3zn5GpR3T+myX06QWghVpBka9gPoD61KyjIg7TP/2Qx3dx3d');})(document.getElementById('imgthumb10')); (function(x){x&&(x.src='data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQSERUTEhQVFBUWFx0ZGRgYFxwcGBwbGR0VFxcbFR8YHCYfGRwlGSAbIi8iIycpLCwtFSAxNTwqNSYrLSoBCQoKDgwOGg8PGiwdHyQvLywvKSwsLCksLSwtNCwsLCwsLC0pLDQsLCksLCksLCwsLCwsLCwpLCwsNSksLCksKf/AABEIAGwAUQMBIgACEQEDEQH/xAAbAAABBQEBAAAAAAAAAAAAAAAGAAIDBAUHAf/EAEEQAAIBAgQDBQQGBwcFAAAAAAECEQADBBIhMQVBUQYTImFxgZGh8AcUMkJSwRYjsbLR4fEzU2JyosPiFSRjksL/xAAZAQADAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMEAAX/xAAiEQACAgIBBAMBAAAAAAAAAAAAAQIRAyESIjFBURMjYQT/2gAMAwEAAhEDEQA/AAG7cncabezYDzExUF/DKxldAOU7/wBatnVhpp+347+72U+0q/ZB941A9vnypbsDgr0yG3glGVdYLCSYOh0P9KoXLA1IB6eU+nzvWy5GQ6HyPLUgien86gRRl8WhECI3Gsnb0oXsTyYjWaZct7etbmLtgqrDQzHsjTXr5VQuWjpR5imb3deZKuslNyU3IbkUyvz7qaRvVxlphXQ0bDZB3fz8ilU2SlRs6wmS0oBzHURA5z7K9ybNtOx68taLsF9H983CjWm2g9Inrt6VU7R9k/qr5TEwW08hm25SKxxybpllB0D/AHJy+RHwkEfGmrhfd8/PsojwfB7hdggzFdIiREAMD0Hn67VW43wlsKuZxvqB67fH5NCWXqoFxT6jGvYMqCp66jnp/ImtTDqndqHt2pBYydNDBMhBmEciSBBNYPEMNibSi7dDBW/PXXoTXuF40iq4cO6keDxQNxGafLpz9Kfqj4snkai9JlPE6sxAAEnQTA32nX41XKVZVLrKboskWxuzEx0kbc6bYAcEqYI3BGvqInSm2lbJ0/OiAJtTe63q/ewLACRy/bEVDcSDsZoqdgbSZDl8qVP73/C3upU1gs61wvtfce7EqSTlUsstqQq6g66VH9IHF4xVy2pEIG1B/FbyNJM8z6e+hTgLs13wAlgcw6ECNdwTrzBrQ45g7t6611gQzb+GB/pzfPWprDJ9RsjLRsdjOKEXsTl+7buMGB1/Vho6zOlaXa68l3E4a1cOZRZ73KFUNJjKBHTePKuf2ceuFa5mMlwRAXWG10zART8Txd2vpeu5xcZRkWBZCLaEEO1xIII5pv4ucCmjhbeyV9Svfs1u06qcO696CqqS2bRidSMsDlptQDgMILy2rUBSWksSdQo+yPPfl01rS4xxK5fSCQxeX0IWUAbcaEnMrHUSQoMDMBWPh8QUjbMjdZB57jSKbi0y2fJGck12Okkd7b7khVtsmWARpyHXpsYoNHCHw1wZyoLCYJ0ABiT+ITI06US9nMU97KLdpszazyEfaJPIDr51H9IWESy9nKSbuXxHrqSNPInT1mrOLkmqK/1ShKFruUuCW/rL90JM6KsZpMbAk/MU7H9nritNxDbB1MjkTE++sPh/EDbYMIn+WlScT7RXr0C47NlUKJ5ADlWP4nGVs8NqTmEf/RLf95Y94pUH/Wj50qrops2+yHEf+4knJKPqYIEQdOfnEe+ibj/E3VdGD2zIZRo/i6EeXSJ18qDuEcMxBvoMty3LKpYiQBOuaViN+dbPF+A3PEEZY/EGGg16nNAGu1bMWSKjxNrhOrKnDMTbfFXb+Jhrdi010KPvsuRbSQZ3dhIOmmuk1jcXnMJuLdnMysHDHJMJmIJCnKoIUbTrFRYC6xxEIQ7Nm00htyVVSQCWjRdNwKfxnElrurrcyoozKmTSJhlGzAk5vOarpsl4NDs9hJS5dkKVa2LbiSyXSWe2YGpVindk8i68pr3tdhrRvW7lo/2qHMpZGKslxrO9vwGQojLppppVvshhlm0z+FLjlMy+IPBVmsXl5MQA6Ec9NT9nOu3hicbeuKCA91yoJGgLED7JI5k6aTSz9jpaoPuzPDe4urcAIy2gc0+ElzLKV5iJ945jQC7X8e+sYp2zZgPCp6gbkepo17ZcWNnCQv23/VqekgyfYs+2uYwBR/CmalpHnfQPSkxO/Mb+7+NVWu6x1P8AWreec3p+VLSlFmeqGZ6VQd95fEV5WTiHijuXCWw+IKXLSro5GaCIIE7Hff0rO7SIBhrxnMO7YaLG4I0O3r5ChrhHaNXxEWFZFUXbmpBP9nlUSByPPTlpvRZ2htl8Iy2iA2QiD0y5SBHPKdPOKvjSczZKbcDkmFOVmaLb5VJyOCQwBUkKQQysAM0gggKat9oie/MqUlLZhiC0G2hBeB9oiCR/i11rHuvGoMHqNN9D8NKjt3efOdfn1q9VIyeDRbjt0IbatlUgSFAElQyLtzKswJ3MxRJ9HeCBuKzRAUt/8j4k0ETznlXQOxdxQSoEultQVmDlIBkDnDTPs61N90VxrZf+klx3VgA/ePwEfnXPHcA67EUS9vcfL20B0GY6jUbCD8aE7pkaHlRYMquY0HxfPlV7D2S3hG7aD1OlZ9ptZ0Ok+VaHDL0X7ev31/eFdERrZJ+j178A9/8AKlXSu5T/AMfwpVDjIv8AX6YF9lsOwu3GJle7cTOpzELMeob3Ub8XxBXDuVgEI5n2GP2UB8Bx2itJ8RZCOSk3O8X3gtv1og45jpw1z/I37prlJxdnaqgDwAtNfUXiwtFvERoR0nprE9KNcRwfBi6hKAaGFBgMBA1HMj41z3Hk5zmEGBtttUX1hjqSSepJmmlLkHHNRW1ZtdqrFoYgrZOjRKjZWOkD+HKaZ9dZMQbiMVIOhB5D8qx7d0qwYcjOtSI53510XvZOTt2tGnxzjJxDKzABlWCRsdSZHSqSNz6CqrNTlbl1puVsDsfaiTO3rVizcKMrCDBB112IOvUVrdncJZuKVuLmZi3qIAjbUaT7qnwvZZbiu1ttM5VSdtAN/bInyoW0FwpWM/SF/wC7t/8Ar/ypU/8AQ29+NPea8o8idGPwvEFUuqBJJSNfvAmD7PyoixnEc2FBMSyajzMAj30NYYwH/wA6/wC5VwuRhEPkf3qhMp2Zn8YYFwR+EfnVAGrePG3p/Gqi0bAuxNatE617c0+FXcIv6pfNiPiKp4ppNMno4hLV6pppr1KFhNDg3Ee6uT4ipEMFifIrOkgwfZFG3C7S27NtM5DESwB5mWaB5flQ72WwKH9YRLAwJ2Gxn1rfxDnvV8gap+CuRZ8X43/0/wAKVRd4aVP8aJc2f//Z');})(document.getElementById('imgthumb11'));

function _gjp(){!(location.hash&&_gjuc())&&setTimeout(_gjp,500);}google.j[1]={cc:[],co:['body','footer','xjsi'],pc:[],css:document.getElementById('gstyle').innerHTML,main:''+''+'',bl:['mngb','gb_']}; function wgjp(){var xjs=document.createElement('script');xjs.src='/extern_chrome/e9a6da38e8b6330c.js';(document.getElementById('xjsd')||document.body).appendChild(xjs)};

if(google.y)google.y.first=[];google.dlj=function(b){window.setTimeout(function(){var a=document.createElement("script");a.src=b;document.getElementById("xjsd").appendChild(a)},0)}; if(google.y)google.y.first=[];if(!google.xjs){google.dstr=[];google.rein=[];if(google.timers&&google.timers.load.t){google.timers.load.t.xjsls=new Date().getTime();}google.dlj('/extern_js/f/CgJ2aRICdm4rMEU4ACwrMFo4ACwrMA44ACwrMBc4ACwrMDw4ACwrMFE4ACwrMFk4ACwrMAo4AEAdmgICY2MsKzAWOAAsKzAZOAAsKzAlOAAsKzAqOAAsKzArOAAsKzA1OAAsKzBAOAAsKzBBOAAsKzBNOAAsKzBOOAAsKzBTOACaAgZzZWFyY2gsKzBUOAAsKzBfOAAsKzBpOAAsKzAdOAAsKzAYOAAsKzAmOAAsgAJJkAJA/POJX5-xJjXM.js');google.xjs=1}(function(){ function e(){if(typeof window.innerHeight=="number")return window.innerHeight;else if(document.documentElement&&document.documentElement.clientHeight)return document.documentElement.clientHeight;else if(document.body&&document.body.clientHeight)return document.body.clientHeight;return 0}function f(a,b,c){var d=a.offsetHeight?c-a.offsetHeight:c+10,k=b-d-10,h=Math.max(k,0);a.style.height=h+"px";return h}function g(a){if(google.sn!="webhp"){i(a);return}var b=document.getElementById("cpf");if(!b)return; f(b,e(),document.body.offsetHeight);var a=window.onresize;window.onresize=function(){f(b,e(),document.body.offsetHeight);if(a)a()};b.style.display="block";var c=b.getElementsByTagName("a")[0];if(!c.onclick)c.onclick=function(){var d="https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?continuex3dhttp://www.google.com.vn/webhp%3Fcplp%3Dx26hlx3dvi";document.location=d.replace("cplp%3D","cplp%3D"+(new Date).getTime())}}function i(a){window.onresize=a;var b=document.getElementById("cpf");if(!b)return;b.style.display="none"}if(!window.google.cpld){var j=window.onresize;if(google.rein)google.rein.push(function(){g(j)}); if(google.dstr)google.dstr.push(function(){i(j)});g(j);window.google.cpld=true}; })(); ;google.neegg=1;google.mc = [];google.mc = google.mc.concat([[69,{}],[14,{}],[60,{}],[81,{}],[42,{}],[43,{}],[83,{"bih":602,"biw":1360}],[95,{"kfe":{"kfeHost":"clients1.google.com.vn","kfeUrlPrefix":"/webpagethumbnail?c=11u0026r=2u0026f=2u0026s=300:585u0026query=u0026hl=viu0026gl=vn","maxPrefetchConnections":2,"prefetch":90,"slowConnection":false},"logging":{"csiFraction":0.050,"gen204Fraction":0.050},"msgs":{"loading":"Vẫn đang tải...","mute":"Tắt tiếng","noPreview":"Xem trước không khả dụng","sound":"Âm thanh:","soundOff":"tắt","soundOn":"bật","unmute":"Bật tiếng"},"pb":{"desiredHeight":585,"desiredWidth":300,"minHeight":200,"minWidth":300},"time":{"hoverClose":300,"hoverModeTimeout":60,"hoverOpen":125,"loading":100,"longHoverOpen":725,"prefetchOnLoad":3000,"timeout":2500}}],[78,{}],[25,{"m":{"bks":true,"blg":true,"dsc":true,"evn":true,"frm":true,"isch":true,"klg":true,"mbl":true,"nws":true,"plcs":true,"ppl":true,"prc":true,"pts":true,"rcp":true,"shop":true,"vid":true},"t":null}],[64,{}],[105,{}],[22,{"m_errors":{"32":"Rất tiếc, không có thêm kết quả để hiển thị.","default":"u003Cfont color=redu003ELỗi:u003C/fontu003E Server không thể hoàn thành yêu cầu của bạn. Hãy thử lại sau 30 giáy."},"m_tip":"Nhấp để biết thêm chi tiết"}],[77,{}],[84,{}],[29,{"mcr":5}],[24,{}],[38,{}]]);google.y.first.push(function(){try{var form=document.f||document.f||document.gs;google.ac.i(form,form.q,'','','',{o:1,sw:1});}catch(e){google.ml(e,false,{'cause':'defer'});}if(google.med) {google.med('init');google.initHistory();google.med('history');}google.History&&google.History.initialize('/')});if(google.j&&google.j.en&&google.j.xi){window.setTimeout(google.j.xi,0);}
(function(){var a,b=window.location.href.match(//webhp?[^#]*tune=[^#]*/);if(a=b&&b.length>0?"http://www.google.com/logos/2011/lespaul.html#"+b[0].substr(7):null)google.nav&&google.nav.go?google.nav.go(a):window.location.href=a;})(); (function(){ var b,d,e,f;function g(a,c){if(a.removeEventListener){a.removeEventListener("load",c,false);a.removeEventListener("error",c,false)}else{a.detachEvent("onload",c);a.detachEvent("onerror",c)}}function h(a){f=(new Date).getTime();++d;a=a||window.event;var c=a.target||a.srcElement;g(c,h)}var i=document.getElementsByTagName("img");b=i.length;d=0;for(var j=0,k;j=30)window.clearInterval(c)}}c=window.setInterval(g,10); ;google.sc=google.sc||{};google.sc['riu']={'u':'/extern_js/f/CgJ2aRICdm4rMD84AJoCAnNrLIACSZACQKICA3JpdQ/SdfqQSry60I.js','cb':[]};google.smc = google.smc || [];google.smc = google.smc.concat([[63,{"cnfrm":"Đã báo cáo","prmpt":"Báo cáo"}]]);;google.riu={render:function(){google.util.xjsl('riu')}};;google.sc=google.sc||{};google.sc['rvu']={'u':'/extern_js/f/CgJ2aRICdm4rMHI4ACyAAkmQAkCiAgNydnU/0ZUZy8vU7U8.js','cb':[]};google.smc = google.smc || [];google.smc = google.smc.concat([[114,{"rvu_report_msg":"Báo cáo","rvu_reported_msg":"Đã báo cáo"}]]);;}catch(e){google.ml(e,false,{'cause':'defer'});}if(google.med) {google.med('init');google.initHistory();google.med('history');}google.History&&google.History.initialize('/search?hlx3dvix26amp;sourcex3dhpx26amp;qx3d%22Ph%E1%BA%A1m+Th%E1%BB%8B+Xu%C3%A2n+Ch%C3%A2u%22x26amp;oqx3d%22Ph%E1%BA%A1m+Th%E1%BB%8B+Xu%C3%A2n+Ch%C3%A2u%22x26amp;aqx3dfx26amp;aqix3dx26amp;aqlx3dx26amp;gs_smx3dex26amp;gs_uplx3d41689l70803l0l30l30l6l23l0l0l93l93l1x26amp;fpx3de9a6da38e8b6330cx26amp;biwx3d1360x26amp;bihx3d602x26amp;tchx3d1x26amp;echx3d1x26amp;psix3djxv3TdaWFo3-vQPA5ImyCg.1307815569376.3')});if(google.j&&google.j.en&&google.j.xi){window.setTimeout(google.j.xi,0);} (function(x){x&&(x.src='data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5Ojf/2wBDAQoKCg0MDRoPDxo3JR8lNzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzf/wAARCABOAGgDASIAAhEBAxEB/8QAHAAAAQUBAQEAAAAAAAAAAAAABAADBQYHAgEI/8QAOBAAAgEDAgMFBQcDBQEAAAAAAQIDAAQREiEFMUEGE1FhcRQigbHBByMyQpGh8FKC4SUzc9Hxov/EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAIDBAEABf/EACERAAMBAAICAgMBAAAAAAAAAAABAhEDIRIxIkEEMlFh/9oADAMBAAIRAxEAPwDO0aFlw19eBuuDsP8A6+ldkRoce2Xb+jYH70P3ak4BAx4V26tnI0jH5mNEKdthdvJEu0ntUj/84UfoF+tPJxD31jt4EZjsMu77/FsfsaDRWZNy5BH5xgE+S/U0VaCIXEeNIPeLg+G43rQPJoMuo+JXKqkVvfs+ldRjRtO4Hh6HahU4Hxj8Zs7lmByC6n61oVzNw6040qyTQLa/dnTJpTWo2bYkc8Z+NAyXfDe9BSWwCb+61xFnnn60mrc/qtPT/H4Y5I+dYyr2vB+KBgPZnQZGQ8iAefM1ZOzthE9sBxKCP7mXUdbHJXA5YO++K79ssVRFS6sUIxqcXCZ6f5qVs2OuyMBUFYW1sfznVnmD/SdjWrkql30dyxHHUqXujHEez1tfXLTxkwSAHESsArjbfA3X+eNVPjgil7RXdk+kJPoCEe6EfSMHyG+PjWhw92033elpihdJWXK4zsDj9P8Aqs37ZWUycekYzRySSokmNYDcsdfSiVa8YPLC8ekRz2stvLouou5aNjld87bGjIEtAVijVXHeZEpc5zjO3TpRkFvPdWiT3TSRaRpeOQkB8YwcEfzbwr0R2cQhaOF8ZIk2yPP9ulS02n2QU0mRl1LCjFNOfBVcYJ65O5/nOlUubdY9LxxIHOWUnGAfTxpVytAqgCx7LpJNZpd8QWNrg+8qpqKbEgZzjPL0zQXaHhx4PxeayyXMWCpI5ggEfOrgewnaccRgueICDuFlV5J1nVhGucnbY/oOdQnb+4S57V30w/CSo3OwwqjH7VV3uMdanx1IryBpCSSN+ZG5ogW8kUkL/lZgRk7ncdKaEygFYUyMf0/WtC7DcCs+M9k7v21SbjW4t2XbuiuDq8yScHyo0m/QlLplW7XwTTcTt3jgcKkJaTQn4E1YLHHrVrl7N8Ntmis50Hd3BVY5ljBI1A6WLc98c+W9G8I4MOJ2ks8t2LeWSDuMY1HSeZyx55yB6edHJ2W4ND2diSS+uQUC6FklOmQpggDJwATvt47dKRFp4v4VcMNR0vZmE/DZLPhPtZ1B0bTLFpOqM6sYNXLgMUkXFFgmTMiW6yJh8qwP+cjFVK+4pNHZycOeMd3HNI3vknQxIGR4kAEf3GrN2fu4zHb2duiHuYlEzuSXkBIBGwzgZGBmqHx0536RvG069FlXULWLUXZvfkUk4UYO42548D51lXbeT/WXXWWMaBSSMZ6/WtPVo5I1iUlhJl1BUgLgciBudzzPP41lvaSYp2humRUkc4CgrnBwNwPHY0ifZT+Q/gdwySy8PhWCNw0agEacDPPr67+OaK9peGFe7K4b/bG+UGBt58qj7Ca9vH7kBXIOoKw/Eeu3U/8AVOXcc0LGMgkYP9o6emB86XU94zzGu8Y/d3jLMDCzMcZII2xncjfbcGlTcUAhhZJcai2TpztjbfPy6UqW2l1gHRpv2i9trNuGS8L4XM4vO/0TjuiuhVzkZPPJA5Vkt2xlcySsWZtyT1q9dueCSP2inkijUpMiyZLY3xg/Kq3d8HnSMMYGIG2EYZ+dW05TwblsgiWUEAnetB4Lx/hPD+ygtWabvmlMgwgzgEZ38Tj0x6VSxY3AOPYpT5sv1FHX0EpaFVhJREGojkNqHyz0HMv+GkdnoYbqyic6tRVgB3nL3j89qtvFOzVmvAja2sRQxqSpVyCW9fM1SvsyVbjRiNRiYK2+QwABrVZgWj0nqcUvjnKY3yxLD5b4hDMOIPb3m9wsmhlxpw2d9vU1drG3Fg8s04VPdRNDNuVLAk+gCnJqM+1Czax7aXskQ0lu6mXHUkDf9Qa74pet3UNykb3EM8bKutt16EHb4VdFy05p4mIp2vlK1lzW9UJ3uQSFyvXPrWWS8QL8cnvQEbOA/JSdsHT4dRnwNNwxzxupCuqA560MLQghsfCpKxj67WImraC2ni9qVUEgZVaEAqrqc88f2+uaj+JTyxCRCqglsNo5L+lOW9ybRY3OHUjSyDbIP4v8eYFJlheUoLjUh94ZOG08wMdOZ9PPO6e0+/RN4sajn126PdamjzgZwC52OB4/+UqVxbTTN3k7KUUaUETbKoPT+Z5nnvSrsk1qfo0W+nuLiZWnm77RqTvHbLHc7FutByZfYAY6k0HDxiBuHLI/3aMobLZGD4A4o2EmQlApyDz3o+RY9KpfWCWzEoZSSM9R0riHgkELuSWfvDljIQd/0qUhQIoGN/WiUUY2pTYYT2ZEXBrpZVx3YBJjUgAkjH1q0r2gtpX1lGIBwQJVwB4+tVRF8K9b3jj981s20jHCZH/aBw5OPcQF9BJFEYolVQNyxBzv6HOPWoi5hjhtIYIj3z41SO6lQhJ5D6n+CwtHGN9Iz44pqSJf6Odc+Rs5QkVhLUFMMMnkfOh5rKNVOFHpirDNahHLIF0nmAN/lQcy52cchyH1rNYWIqF9EEKKD3agbtgjPjn/AMoN4ANkYOgABblnw5fGrbNwuCWMhV9453O9RlzYpb6u45nmOmKJPonqH7ZF3AeNUCu7PpxvyJztilRKs0kgLLr2AGobg+FKh1L2Ir4vC48Ct8cU4NDw1F9ie3W4uJCCQ8OPfVgSRu4I28R513b4DyBO7ChyFCDYDwrjshcJLw++aGEQqEwiKxIji3IQZ35kn1PwpqxjkSBGZgda6uXjvTLp03/hd4qZWfZKI5Pu4B+VERacgkDJHxxQMDambPJduVGJg7j0waUzkGEhVGP3prODttXMZ1D3gB49a9Izz5jlWYEjrYjlnHKuHB6eHLNdqCw35A8hXMhwaw5jBGR45/ampog4XYEdaeVwdQxuuxppmIy2c+VacBPbrGrBScZzuajpYk1FjpON/SpaZsZJ3FA3CnQzDGMdRWgsg76MIWkUALg4CnelRcrLoyRtttgbb4pVqf8ARTlP2f/Z');})(document.getElementById('imgthumb7')); (function(x){x&&(x.src='data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5Ojf/2wBDAQoKCg0MDRoPDxo3JR8lNzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzf/wAARCABOAGgDASIAAhEBAxEB/8QAHAAAAgMBAQEBAAAAAAAAAAAABQYAAwQCBwEI/8QAOBAAAgECBQEGBQIEBgMAAAAAAQIDBBEABRIhMUEGEyJRYXEUMoGRocHRFSOx8AckQoKS4TNW0v/EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAIDBAEABf/EACERAAICAgIDAQEBAAAAAAAAAAABAhESIQMxE0FRMiJh/9oADAMBAAIRAxEAPwBUEx88dd+VF9yPTAiCUqSJGJ9eMa0ni6v+RhKkgFFhJJTjssSNjv0wNFTAOZB/yGO/i4LbSD/mMa2hiix7y7IlmWMlmGsDcW6/TGPJHaHMI9VWaQq5BnUi6XDXIvhzyZFaipJBbxRRtf6DCxkNHqzGtaWORgrvYSDwjxHjbAx10NaGMTU1iZe29Qb+UoW32xZHU5ctBPE/a2skLSK3fioOqO1/CCF2vv8Ab0xXLV9naSeSmzDMYI54/C8axEW2v0BPB88VnO+x8d1GcAI1tUYjlsSL2Py32uevXDM5/DMY/SsyZZ/7lmbb9axv0TBLJM0ocuNR8Nm1VmUsiXC1EsjhbX48AtzvjF/H+ySsFTNpQ17ACnlbfysynHWdpUwTyw0/wjzU63ciQRsdW1wGuAQPUfMOcdlN9gSUUtGPtJ2jTM4gGimiqI2vEkMxF0Om+q3+ofbnrjNDN2fliiMxrzKd3UNI4A62O1/t++M1PQTvlZeXuZpmmfQmlRoZb+Wx1ahwd7jnGZc0y+nNSzUzpOITCsUJ1Etc3JN/UbrcbeRvjrmuhK29hSKry3ulgkoqpqXUzKBG9w5HIu2+1t/xtiYGVPaHL4TA1FTzLMhKsZoxZtreG7Hgmw26Eni2Jjrn6N/j2ebV8NqOo24U4W4SSG34X9cOtfCvwc+rqvTr7YADL6SRdVJVkgqe8EiEGLyv5++FwWg5vaM+X0tRV6lp07xhva4/XG+WE0lJJT1dCRUuytHNrsUG9xbgg3/GJlMsuXBpoQrahpJsCDjbeStInqCoJJIIsALdPTnDQKPWEzmLJexdBXzDW3wkKxx3sXcoLD++gOFKXtFnVCGnldVim8QQoLC5v7jBGro5K7LcjZnRYaag1xq5sGl8I3/2jb3wHzqjrWoFSaEtJImo6PFpF9vLywEXiyzByVmk5vBntY9SqhaiXdkJtuqKDv8ATAiuzmk70pEdchBBSBLi5Ynb04wtZdPPT/GpEQswjKewOxt62w29ltOW5coFNrmZNbEbXv0v9cN8lInhx5y2YMnzJZ83kZkKL3hk0uNx+Ol8O0eX1GYZzUpVzPM6lRqiYNqU8eLdR7X+2FHM6F4s2oq6miaMSv41OxHrhwqq7McvZ+6VYKYyCo1ony7dAdj02tbywLWWzMHGRQ1HTU8lRBI9QkiEBpVU2BG5YjkEXG17E732AwAzmlEdZJIJ5niuAjSEhjcA3IPG9/L2A5N0uZMtE8VTFUB1qFjZpG8K3sSzAatyLtex+Y4B9oZe/wAymmpwUDIkvhYuOeb2A5BOwtzjpfnQErBnff5qJSW16hw1yTcC/wBPL2xMfWSaCRZ1SI2kDKy2J5uCbdffy98TGJ/RVmvNIB8DMSDfQePbCnllc0ULFIxpUMw1FTfbrt6ddsPddGHoXQDUzKV26m2EagaClZo6ijKSRh2AJD6hbe/22FsDFFEmERU1M2vUgJCqrKHBa/rYbnHTKxjVxEA5Y6ka9z528+uMdLmNP3czBH1EeK7G1r2A6+fphh7OxNWLHWPGPhYJ11K5sGtbwrvc9D5e2GVfRkWN9ZB8J2ayta5u5liQXhXcnzA8iP0wo1lekBlaGoaUsD4VSxOG3tPAK2WkNNVxakjCOrtp39L8/TCZmUNRRypH8MGke5KtdfCOd8Kq5F14xYF7JUlbmmdNFRwLPVTK7CJ2UBrbkeIgcA4ZpYcyoqwUlVLJE6ILojA7HixBsQcAsqgqP4jJV0D9w8UxCrzvyR7fvhuWim7WV6V00wiYtokWNbaFAHhH04Jv+cOlx6tEvHPGRs7K5BVZo8whVXEQudS3S/Qcje1+uCk2VVlNFUiuimpQp0alhZVdAN7/AOkg/ucNfYyCsy9pKFY1WgA/li26N5+Zvbe/phnqyUjOpgUtcjSCSOvOOwrRk55OzxFcqaoVKlqqRiVjkZowNcOwIUlrhtjxzYDnbFWY0rokshqEk1f+RflYAndijC978nnzFt8Hu0tVTU+Yd5l0Rpiw1KFjuASbMyoL+m23X6LrZmlVElLNWO0jnR3ZjG9xsFB9T/djgZWtMU5IxLKkMEjzTtJO6aY0CDU4BAXSOel+nzD1xMVUcQo8wesjdfDcQkrqOnoSOBtta3GJid8/GtNiHJp0g1JSJOCJJFIPIGr9BipMiot/5QJPNlkN/wAYM93Undaau+sxX9MfQlQPmpGHrJWt+2LcShUClyKlXdYGvbpE374iypTP8NGLRkabEbX5/U/2Mb5QACTHSbD5WqQxPpyMC6wxSNFNMjd03ibYjext9bnDIUmzZ9aOJc50K8ZqWCoLIzQqwTzBI3IPn+MfcvZM0qXlKRx1DLoO5Kt7H7YDV0CzymSIsguNxzjqgiaBFnjlljcWZQ3K/Xn84n8coyuI7zKUakbqLs7muXVzoIEkhYkkiZQVO3Ivho7L0NZl+cmSWEpT1CMkragQpts3O/PTCfFmtS0sonWZ3B1M4Ou9/Q74tp83i75QNTt0VPCftjPNNOqCXFBq7P0BSBXpIpUKksinUh2O3TGFagLmM5E2ooviDX8GwP2wmUPaWanyWkiYPGDGwVWv8pY2+tsfI6uskopIaT55hqmlkF2f0A6DFEF7ZJPWkLH+J1fTvW0k1KyxqdSlC2kEA3DAi1j/AHbCHX1LT1gnBlErWYsxJ29+euC3a+CrXOjHUuZImOuMkX0i1regvfC3UtIj3AjdlkDMANyLjkHkbfviae5OxVfDctTIW7mFJ54mayuy3LX6ggb4mGCoqZqimjqoKtIKhPnjiUaD6bnUBiYRLhV3QlyvoYzSxuQf4PVufOSUfscWihbT4cii/wB8p/8AnGs5TVHaXNKlvZyP6EYpkytKeKWoqKmeURgnd2b8Fucek4/4UKdezJJBURTLI1NT0selraPES3nc+WMfaAtDl1MeVcqSwG2Ks1oTWVEsAkAmEYkd2QWGrcAW5sAN7DcnBWoiWfs8IJLt3cYKk+gxNL9DeKTeQuxRCV7MQI0Opzfk9B+v2xbOBFIUXiPc++L3TRSHSAFUgnzJ5P8AQjEoaRaycQSm6le8lN/mFxt+cVSqKti423SKMoiK0lVVzLpjkIEOo7sAOf79cTJcsFXUSVHBU3uMX9oKsQvoROBZR0Hlgp2IH8plaxa5NyPr+uJeJZScinlljFRDdLlXdyos99/lYYLQxrSHTNAynpIDcf8AWIkweIKQfCv9LYJQzo6IpBdWW41DFaRFKR59/iDk08sUOaQBDAqGOUqfW4O3A5B+nnjy+vgYKxfulKr4VIuN79f3x6x2+7RUtNTnLKKKaOSYnvWIAXSLE23538seXZvOxWWPYxliDfkgfXEnPWWjoN0D6KrnURU5Zu6uAFIFx9ecTHyjdoszgQHXGG1gN7f9YmFSSfYHI0mf/9kx3d');})(document.getElementById('imgthumb8')); (function(x){x&&(x.src='data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5Ojf/2wBDAQoKCg0MDRoPDxo3JR8lNzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzf/wAARCABOAGgDASIAAhEBAxEB/8QAGwAAAQUBAQAAAAAAAAAAAAAABQIDBAYHAAH/xAA2EAACAQIFAwIEBAUEAwAAAAABAgMEEQAFEiExE0FRBiIUYXGBMkKRoQcjsdHhFTPB8FKS8f/EABgBAAMBAQAAAAAAAAAAAAAAAAIDBAAB/8QAIBEAAgICAgMBAQAAAAAAAAAAAAECEQMhEjEEQXEiMv/aAAwDAQACEQMRAD8AbrKyklLw0yTJHILyU9Sm4uTtYjcbW+3yJxAyTKK/rVdXQmmlpqVdTwVTD3oQbpv+IWB5tyNwbYO0LZMtPPDmiirZSB8VFV3lUnuAQDY7WBB3HPgTTfB0FQyZrF145LGF0ZdJJtYH3eL9/wBMbg07XRPFUyJQZzmEL/EZXWRkyujFJCboEIKKGa52G29zbYnBjMM0q6+pizmry9lanVIqgQuGWYckkncCwbsQLLggtfS5lmaVtP6bp5OmhiKSRhl2VuWIv/5Hvwvi5D1+URwZ1Ll8FaYahXEYNOhkjb2+/USw2BuLBeQRtjtDaot+TnKamTXl/RinkUOkNcxZZg3NmexBJsdSX53B2wPzSuyDLJWgrZmpqzWwlQEOye0D3admubHbjc7HbFMgNR13oIX1OJURGhVmD6j7WUcW4O/nYHEmoWeKplyNQVhYnqRy6eoGBGtSw/FuF3PjsRYcaXszV6YPzidsyqzHSmUw6uoJCtiAfFz5vv3xaZ4VGQutVmUklDTRaqWnpXCHqMg063YarDS4OwsVPywOqsqoxRNLSyokscwjSAxMT+AFgWIFt2Ox3277HAq5dIadiCmoneRrC5APz3uDsCMBfHVG60WjNMny2HLplyFXrWp6NpKyvFnS4QmwvsB9N7WG9jir5VUGDK4v5WsPOyFFNzLsptbta/Pz+uDEnqepocjr8ppRGKOeNxqBF1DD3Dcbm2w32B48QPS0VLJRVE0qlNNwqxrqYnTcE32O/k476NVlloshqpKpH1qK3pmVpNAaE2GylSBce219ifJviBX1BnncFXgnLhJDe4sN9pBb223tbjBM+oBDU09Y0rKlvdGkhNuQbrbnkc+MQ6qroqrOZausDLRTS6pjGoLrvcGx3F7WOxPy8BK3GgZRXoH0ceYBuos0rQSGzoXuzpe5BPbjvb78HsEM0paWny5XAjWSVmT+abk3UWtfi37Xx2FuNaqxbhWgdXZJEsZloaeapgVL6Huzqtj7ldf7/TfbDf8AJqqWH4KoeQuvSAqt9BNlDa77bnzdbd8Ky2GrrINOXU7hbjqUkkpRJiCbqoP4+L6QQecEa+gpK+qd6aIZDncMZCUrp045FtbTxuWBPu78G/OLBiRFhzVWpETJvictmlULJCjXp3v+YXv+wHffzChgzWRqp5IkPSOuZraBuSBe/wCG5uADYX55GH8klgzHNaahcx0da0ptI6agkt7adPBB8G+5byMOeu4ayOly+gloJaVTVyQ1TRbxyKWDgBhzc3NiAdl2tjmqD4gOkzOlbPYfh6haVnsBIbnpSBtQYWvvckbYs1fMr1+V1NFUOh+FeOZEBDrGDGzADc3OptyWva/GINdQ0FVl4pHpIaZFU6JFFmR+3247YRJXS0+SZfQRi1ZGJIWmVCgbqgqyluD+U3PY27YCLXQ6WFwIU7TZr1KnLjLFFENJ1yMWmfl2Pn3E/YDAuGqmqZn1ljUKtgyoCx33H143xacppsugy+JGlmjkenCMAV0q5tdr+L3xXOmMv9Wwx0s+tJRuzKBYMCDceNzgeV6Dnh4xUgrHlqy0Ct0YY00MRIvuckobe8354sBbE70NDk9R6fr4c0kijnLqadyVEikra638eODwcEamCGHLlip2EqRJaNlZbkBD2GH/AOCxjtXiRFYgxEEgG2zY6uhXFIqtZDprNErwurX0yQgFWN9tSgnQd+AfFjjhWqXmFVC29zILg2I/Dv2BIG9wbE4uHq+my4VkbpHC8QpNRswB1dUg/wDP6YpNTVRyxf6eio8pIZJEjIfV49uxuLj+2BfwVJK7FyVHXQIaRpah7Kh3GkAdgNyePrbvvjsKhSKKkWVIw7rpUFidJFuBbvffnfxjsbQHEtOV1z1bSpV/F/Bi8iwUqdJb2ubkfPe48m1sJzrOsxq6dI5KaCVETTd4gSwFt7g7HYbrb98VqTNKXJaymeiOuSKT3xOCYyOQfI7bX/TEpc5NVJLJCj1MabyNrCH9bHDG71Ytyb/kr7UxSskms1OxMk8TMxXcXYAHm5NgPnbGkQZpm/rTKqZP9KSaGzfEusgUCVVGh9xdWBN7C9xxxjMo6mSbM5amSRHcSBWhkcHawIHb/t8b96KkVMlpacCBGWJWZY78sLm9+9zjRsfGbZl2aZJU5MzNU0ztrsyva48Xv2384lU2TTeoKSBHzOCiip49TrJCToNxdge5KopNyLG/k41bM8my6eOaaalhJ0EuzLuRbucZ5mNPSkTRisp4ICukAvdrW32A+f7Y7GMO26KuUskaS2UTIqqspqMxiZ1QsZIy6htm8XwbyL0sKnMkzWuklZCo6caMVL3/ADE9hY9v/qaSLKsnhANVPWSBbWdtMQPyU4THX1s0MjdOb4VSTqC7AkbbEi/cgd8Ke2+JRFJRSyBnMaelhcLDC3Sl1aHWRit7fXyf2wE/hvJVCScUn4tK6jqYWG/g/wBcHOm9TQTQjqu9jIhk3YMOL2/9dvOKz6KlUTVEVM5JeK9wpFrEefrg3BwRHJ8pGjDKqSreoauXrtpYWAtp1WJAF8VrK8n0ZhPXZt04OmpjpadPd8OCNtxcarHi5ubk3wQpllSL3OSTyThuvqFdlppnh6kikoAtmtwd/wDvfC7NKJESOCOlhyqmAeIHU8zAXBuSpa4KsSo4I8cHHYDx9Jq4GSoKrCNLM3FtI3+pt+2OxxSE0yq0EEdbFMWmsBuUBGq48/LEl4IF1Nq/CDcnYWwPEopKgACMNazh1s/1v2/ziY9K1fBelJ6Jazaj7r/TBV6JouiFNSTyVq11MNJaxK/axONW9D+oqx8llpauFpRTqEjkB9wvcjV5t/S2Mtq82bL7U6xiSRQBqDbfceflfGnfwmpquoyOqrq5lENRPcPe1wosf1Pb5YfjX6Gxb7YZrvVVScvlpKyA9OaJ4xMnIuLXIJ35xmzSVElUg/24Hcr1OnbffYC+NbzHJqespTMsUq2FkL2C2Hfzb++KRmlAy5PF0ArGOqCynjTdrX+m+NkStaK8Um06dAmDLqdWRpxNO4a5YnbgnceMF6ushekYGCNF6QXUFF7A7cAcf3wmnVTCGYXLAhNv3/QHDIop8xdaKnIDODqYjZBfdjh7SjEXFuUifm0U2XUHx8c0bpApfplD7j4vf7ffGbwVbCA6o2UA3LWNsaJ66qoqbIzCAxQFUJ4Y97gDxa+M5jkUQXNebkeP7b4jjKU07G+QoxklEVFT1VczKkiNpF73084algeOQxwsJGDciQEqAecSKWLqxJJFUIsjnYX9x/zzhmpo+g5do9NxY6TsfnuNsJqS7JbbZJhDyVkgqhqla359iT4N/wDGOw2sE6EyxFnCKPcfyW3ub/O+OwElTA5C5qdqqVUZBaUgkn3EWA/qQd/BOIOYyRdZKena4J0uVNh9NsIqq6Rl3RV3tZTf8oP/ADjwUoWQhzchdZI77XxQ2Ld+xqqiEFOR0SRICuu/B7bYsfpb1nn3p6g+Fy8QzQSP1Ck6agh7ld9r4q9ZISYxIWchQbk+cT6F+nC9h21c3wePuhidGit/FSWoiVavL5UlI3YMNN/l/nE/0jmkXqGjr4xGVbqMpUm5seG/e+MuqGvGSLWIvuMXP0BOMvNPMFLdZyr2Nr3a1/0w3LFuPwf486n9DkUMkxRUBaXXbQPO4/rgnM0GRUjDUDUy7yEdvA/rgnmtZT5dSTV8NNGjqpuVjF2+pxQGqZ66tmlrH1PcaQDspueMC2835XQ+o4NvbGfVsL1eUy1JuXjYPa3C7g/tv9sUe0cUSlxa52tGAf3ONOzNDUZOzjQAYjrBF78g/scZd07RuCd1bBTgo9EkpuTtjVTJLKGARk7X41D7YmPXTUnRjqGaVSoNpFIYffBJaaNnA0AnVtvbETMcygSRqWel6ikix1fphPYLTR5DIZkdkOoMLELyR4sfvjsJy2KnzGpItIjsLq17aT427Y7GWPnsVK1o/9kx3d');})(document.getElementById('imgthumb9')); (function(x){x&&(x.src='data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5Ojf/2wBDAQoKCg0MDRoPDxo3JR8lNzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzf/wAARCABOAGgDASIAAhEBAxEB/8QAGwAAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAABAUAAwYBAgf/xAAzEAACAQMDAgQEBgEFAQAAAAABAgMABBESITEFQRMiUWEGgZHwFCMycaHBsRUkQtHhUv/EABgBAAMBAQAAAAAAAAAAAAAAAAECAwAE/8QAIBEAAgICAgMBAQAAAAAAAAAAAAECESExAxITQVEiYf/aAAwDAQACEQMRAD8AxEreZI3l1ImdJQ5GN+xrsZEThhvrJVc/pG/p8/SuLFceJHHIieIo0qAoYHP8e3yq4eEY/FcoH4KAEBTnbbj557/RGTGFtN4USt5im+MDRzt6bjbvW4+GPiO7ten6AZGZCqoc6gFGCQF2Gcd+e23I+f26mUAIdR0nOknG5PHrztWi+G44nsHU5LRsW2A8QDScnODjtj5jvWWWI/pv7X4gn6lE8YvLaG5M2qNJM8EbKP22qx+rGC603M8lwbY6Wmh8oc5/SQd/pXenfBfS+lKeoqbkShfEjjkYERNzwo3xSO+nuGnebU3jOezAZztkgDOaEn1A7WxvJ1Gybqkr3Fv+RgFCowMkjfHH1zVEfUfxk92OmrKZGXIDEARDHOrfjn1+VZ2Wznml0zzMAv8A8gAjYbbZPpRdpdtZWJ8AJrRXOVTJO2O4G2M53pIyd5YEBC+uOo3Vp0uZzEYlCKGTb9OdWO+RuR9O1e+tRx2zrEs5uo4ceY7KWPIG/wDGe3tU69LYhBotdMscXlmTzEOq/qLd/cD3pN03qb2llKZgGluFGGf/AI7b/wCaLkjOjlxHGXdb6LxUYHSd9zwNwfvFLb8m3m3JTDBhkaSpByduxyf80yjvYI4ZC8azPI2RmXSuADsw774Py70MzWZtmMsL6wQHOdSom2cbZPfk4H+VVYyGLR46T8RDovU/9REUc0yrkGUEYUjsO23GKlebSYPeyaI0uMJoU3cQIK5wBtnJA2z7VKvFX7KYM9pl0FtOFycYO4PpXtbeR28PBLMi7bbjP71T5XyIzlwNsfftXvA1A5O6gg6edt+3rShDkPhRKukk58xByP2zxRnRGY9RiYM6gEE5bAO+AM+n/dAI5/DsrA5LbuwBPbv9aJtZrhRrDJxnLP2/elaYkkfUZuuXEtq0UNwJAy4bIBGdvKB2xxtSq4vg9w0twQbl1UAiPSg2xkY+dIekvNoe50Sfh2bzE5wxHuKu6hOsFqMp4jyMMLzjj+/81Od6ZPPsKF9OiaIZI1JO4RBg57/XNdmvWkXSxXRpwGXJPvSHxgIpGaNVQH9SnSScnbarIZbQxKNkGnAJb77VFRyLRd1OKS4sXihcqSNlO2N+CPfigYZPHvHaMFYUVVJfDaW75HbGPeiLmVSDpk0IByQefb1qm3Y6SrP4qnD6mI3+vH361VaCmE3tpoJjd4OxUqgUNt7Cqvwck6khA0SDEpUkAnGwxXLowxxJw2ptWkDP3/7US48YGIa0jYqTo2BxxWX9CEQXJto006GfGCP1bZOQD2yT29alBXLfngFx4YXBGrG+/wB4qVR8jjhDN0J4bBf91Gba4Mi+UO2fy2AJwffgUXBHZLasHdmudKqwQE6TsM5PGN6suJY7uObwbeYS+dk1yghtj6AE7eualpDNBGkseGLsdWCSeeSe4o+RIdyrLOwQwTWsTK80cpDDWvJG+MiqrDptxcXUcDaEMhCh5iAo9ySOMU2h8DRpILMRkkHJBONgauSO2a4T8REs1tsCC2cr6bfP60I82dC9+7SSDumSWvTZDdQxuIG1LmC4bYjJOo4AGwB571567N+GiDTxCK60gsyuCJQR+sD0PNN5+j2k1zBcvd28EE6GSK2C6kB2BJ3wMjGw9KF+J+gx2nwL/qTRO1ypAEhnyrAnSG0+4xgds1ScIzlSejqncoZPn15NcxNDFLmJCdWCBk9+P4o3pwaUBUZF0FsebH33o3XDddQ6JczKHhkUQu2QDqQKpOAcjc53Hfn0RQ3WGyq5yTny8+lafF1WDnlH4MepKVtWfCrMBsAc4oGxuJXVSVJYDA2wWI9683E7z20mo+YLtjvVFhdNHGEctkHGVXJbf357VNJ0L1pDqYtJa+I6hSq5DZwR/de7csIiZGLh1Bxng1Ta3aTRkE6DuGV24+dFmcJEGTHABA49qXTFA70OZJNeogHUBp5xUqyOSWZXGo5B8q4zmpTWnsrGLlmhnF4KwAsxYEdxxknBG1WNdWjwlJmLyFc43OnjsKDtRGlmxa4DBlO4yMe4JxnjuTQ5vJp1EMdyI5FGHZFzk45zmuVK2cyVnqRbRZ3kWYIqkE4yc53qdLlQhUl5zkZ4odPzokiLR4jwdY5z6Y7/AL00hsSIokUeYbjIwfpV4KkdXBDNjP4NeOSxu7eVdT2xOkvvhSzYG/G2K2/xRbwL8EXdrcMHWO3Mmy4wQdQ+lY7psrW8V7EV80qARn0bcHPyOflXb1+qXVjc21xfs8U6aWQrsPf1/eqwaTbOlxk8HziFMdLe9Vysi3HhjB4GnJ/nFFTwva28RRBuoLH1PpTsdACWEVqWYorlvE0bNudj9a5PaEReDIuog896aU0xPGxIrg2Q0rjOdwc4P32oZoXJRkIBUbEY/qjOqdM07x/pbgZ2BoZCyxg6SqAY3PPv9aVIk4UcBMa5LE5Gx/qiPFfw18IEvjJXOxxzVYCO2XAVsnk5yPcY+9qkkcUqGWGUqAM+X6bcVsDqFbDlvkiIYE7HsO37mpSpxrQAyMpYkEMCCR7e3/VSt1RuiRpFCWJZLVpZR+phJso9wAaqa6tY8W8FhH4sux8gbzc/uo+8VTbyTeJC00xkdvMuR743/iq7e68OciKFAtw2cE/p1HGPcVypOzkjH0F26H8YdSoXO+IgBqHb+q01kBIFJIBHvnH/ALSvpkrz3BR9KuuxIG21N7aPDk7c74GM1ZaO/hX5LBGFmchTwMsaMCDyjOP7oQH818/qxz7UTG4liV0zqA71joL5LZXUrtg9qV31kwOsqDgYOODTeF2kjGQPlXXTK4zWBRlp7RHXgqO+DnP70puumFSxjJIJz7GtHfIYpGdSN9mGOaDnCrGhYZJG/wDFFMRpGReymyzDSqcAYwfb/P7b/tQwE0EmUw50kEP2+xWokBuAYwRHlQdSjc/eKGngMZfWQX4cg7Hb0p0xGhXJbJKhyFedlDn/AI6T3zn5GpR3T+myX06QWghVpBka9gPoD61KyjIg7TP/2Qx3dx3d');})(document.getElementById('imgthumb10')); (function(x){x&&(x.src='data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQSERUTEhQVFBUWFx0ZGRgYFxwcGBwbGR0VFxcbFR8YHCYfGRwlGSAbIi8iIycpLCwtFSAxNTwqNSYrLSoBCQoKDgwOGg8PGiwdHyQvLywvKSwsLCksLSwtNCwsLCwsLC0pLDQsLCksLCksLCwsLCwsLCwpLCwsNSksLCksKf/AABEIAGwAUQMBIgACEQEDEQH/xAAbAAABBQEBAAAAAAAAAAAAAAAGAAIDBAUHAf/EAEEQAAIBAgQDBQQGBwcFAAAAAAECEQADBBIhMQVBUQYTImFxgZGh8AcUMkJSwRYjsbLR4fEzU2JyosPiFSRjksL/xAAZAQADAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMEAAX/xAAiEQACAgIBBAMBAAAAAAAAAAAAAQIRAyESIjFBURMjYQT/2gAMAwEAAhEDEQA/AAG7cncabezYDzExUF/DKxldAOU7/wBatnVhpp+347+72U+0q/ZB941A9vnypbsDgr0yG3glGVdYLCSYOh0P9KoXLA1IB6eU+nzvWy5GQ6HyPLUgien86gRRl8WhECI3Gsnb0oXsTyYjWaZct7etbmLtgqrDQzHsjTXr5VQuWjpR5imb3deZKuslNyU3IbkUyvz7qaRvVxlphXQ0bDZB3fz8ilU2SlRs6wmS0oBzHURA5z7K9ybNtOx68taLsF9H983CjWm2g9Inrt6VU7R9k/qr5TEwW08hm25SKxxybpllB0D/AHJy+RHwkEfGmrhfd8/PsojwfB7hdggzFdIiREAMD0Hn67VW43wlsKuZxvqB67fH5NCWXqoFxT6jGvYMqCp66jnp/ImtTDqndqHt2pBYydNDBMhBmEciSBBNYPEMNibSi7dDBW/PXXoTXuF40iq4cO6keDxQNxGafLpz9Kfqj4snkai9JlPE6sxAAEnQTA32nX41XKVZVLrKboskWxuzEx0kbc6bYAcEqYI3BGvqInSm2lbJ0/OiAJtTe63q/ewLACRy/bEVDcSDsZoqdgbSZDl8qVP73/C3upU1gs61wvtfce7EqSTlUsstqQq6g66VH9IHF4xVy2pEIG1B/FbyNJM8z6e+hTgLs13wAlgcw6ECNdwTrzBrQ45g7t6611gQzb+GB/pzfPWprDJ9RsjLRsdjOKEXsTl+7buMGB1/Vho6zOlaXa68l3E4a1cOZRZ73KFUNJjKBHTePKuf2ceuFa5mMlwRAXWG10zART8Txd2vpeu5xcZRkWBZCLaEEO1xIII5pv4ucCmjhbeyV9Svfs1u06qcO696CqqS2bRidSMsDlptQDgMILy2rUBSWksSdQo+yPPfl01rS4xxK5fSCQxeX0IWUAbcaEnMrHUSQoMDMBWPh8QUjbMjdZB57jSKbi0y2fJGck12Okkd7b7khVtsmWARpyHXpsYoNHCHw1wZyoLCYJ0ABiT+ITI06US9nMU97KLdpszazyEfaJPIDr51H9IWESy9nKSbuXxHrqSNPInT1mrOLkmqK/1ShKFruUuCW/rL90JM6KsZpMbAk/MU7H9nritNxDbB1MjkTE++sPh/EDbYMIn+WlScT7RXr0C47NlUKJ5ADlWP4nGVs8NqTmEf/RLf95Y94pUH/Wj50qrops2+yHEf+4knJKPqYIEQdOfnEe+ibj/E3VdGD2zIZRo/i6EeXSJ18qDuEcMxBvoMty3LKpYiQBOuaViN+dbPF+A3PEEZY/EGGg16nNAGu1bMWSKjxNrhOrKnDMTbfFXb+Jhrdi010KPvsuRbSQZ3dhIOmmuk1jcXnMJuLdnMysHDHJMJmIJCnKoIUbTrFRYC6xxEIQ7Nm00htyVVSQCWjRdNwKfxnElrurrcyoozKmTSJhlGzAk5vOarpsl4NDs9hJS5dkKVa2LbiSyXSWe2YGpVindk8i68pr3tdhrRvW7lo/2qHMpZGKslxrO9vwGQojLppppVvshhlm0z+FLjlMy+IPBVmsXl5MQA6Ec9NT9nOu3hicbeuKCA91yoJGgLED7JI5k6aTSz9jpaoPuzPDe4urcAIy2gc0+ElzLKV5iJ945jQC7X8e+sYp2zZgPCp6gbkepo17ZcWNnCQv23/VqekgyfYs+2uYwBR/CmalpHnfQPSkxO/Mb+7+NVWu6x1P8AWreec3p+VLSlFmeqGZ6VQd95fEV5WTiHijuXCWw+IKXLSro5GaCIIE7Hff0rO7SIBhrxnMO7YaLG4I0O3r5ChrhHaNXxEWFZFUXbmpBP9nlUSByPPTlpvRZ2htl8Iy2iA2QiD0y5SBHPKdPOKvjSczZKbcDkmFOVmaLb5VJyOCQwBUkKQQysAM0gggKat9oie/MqUlLZhiC0G2hBeB9oiCR/i11rHuvGoMHqNN9D8NKjt3efOdfn1q9VIyeDRbjt0IbatlUgSFAElQyLtzKswJ3MxRJ9HeCBuKzRAUt/8j4k0ETznlXQOxdxQSoEultQVmDlIBkDnDTPs61N90VxrZf+klx3VgA/ePwEfnXPHcA67EUS9vcfL20B0GY6jUbCD8aE7pkaHlRYMquY0HxfPlV7D2S3hG7aD1OlZ9ptZ0Ok+VaHDL0X7ev31/eFdERrZJ+j178A9/8AKlXSu5T/AMfwpVDjIv8AX6YF9lsOwu3GJle7cTOpzELMeob3Ub8XxBXDuVgEI5n2GP2UB8Bx2itJ8RZCOSk3O8X3gtv1og45jpw1z/I37prlJxdnaqgDwAtNfUXiwtFvERoR0nprE9KNcRwfBi6hKAaGFBgMBA1HMj41z3Hk5zmEGBtttUX1hjqSSepJmmlLkHHNRW1ZtdqrFoYgrZOjRKjZWOkD+HKaZ9dZMQbiMVIOhB5D8qx7d0qwYcjOtSI53510XvZOTt2tGnxzjJxDKzABlWCRsdSZHSqSNz6CqrNTlbl1puVsDsfaiTO3rVizcKMrCDBB112IOvUVrdncJZuKVuLmZi3qIAjbUaT7qnwvZZbiu1ttM5VSdtAN/bInyoW0FwpWM/SF/wC7t/8Ar/ypU/8AQ29+NPea8o8idGPwvEFUuqBJJSNfvAmD7PyoixnEc2FBMSyajzMAj30NYYwH/wA6/wC5VwuRhEPkf3qhMp2Zn8YYFwR+EfnVAGrePG3p/Gqi0bAuxNatE617c0+FXcIv6pfNiPiKp4ppNMno4hLV6pppr1KFhNDg3Ee6uT4ipEMFifIrOkgwfZFG3C7S27NtM5DESwB5mWaB5flQ72WwKH9YRLAwJ2Gxn1rfxDnvV8gap+CuRZ8X43/0/wAKVRd4aVP8aJc2f//Z');})(document.getElementById('imgthumb11'));
 

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận