Hà Lội ngay lúc này……

— Yume.vn —

Hà Lội ngay lúc này…
Cơn mưa đáng giá sau các ngày mồ hôi ướt đũng )) Mặc áo mưa cũng ướt người, chi bằng ôm phản lao ra đường tắm mưa luôn…

Via: group OTO+#Yume