Hà Nội bắt đầu đón các cơn gió lạnh đầu mùa rồi <3 đã có ai mặc áo ấm hôm nay không? – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Hà Nội bắt đầu đón các cơn gió lạnh đầu mùa rồi đã có ai mặc áo ấm hôm nay không?Yume Chân thành cảm ơn quý đọc giả đã theo dõi!

Yume