HÀ NỘI NÓNG HƠN 45 ĐỘ?…

— Yume.vn —

HÀ NỘI NÓNG HƠN 45 ĐỘ?

(16H00 22/06/2019) HÀ NỘI NÓNG 45 ĐỘ, AI TIN KHÔNG???
Ad thì tin là phải hơn mức đó vì nhiệt độ ở lều đã 39,40 độ rồi. Với cái nắng hầm hập, khô rang thì ai đi ngoài đường chắc cảm nhận rõ nhất.
Tuy nhiên chúng ta đã sống sót qua thời gian đỉnh điểm nắng nóng rồi. Từ mai sẽ giảm dần, giảm dần và mưa…

Khác


Yume