Hà Tĩnh đêm qua lại cháy rừng……

— Yume.vn —

Hà Tĩnh đêm qua lại cháy rừng…
Ảnh chụp lúc 22h35p, 08/07/2019.

Nguồn: No Waste Vietnam#Yume