trang Blog

..::™Mel™::..Tham gia: 08/01/2009
 • shOw pic nÈk ... zÀo đÂy xEm chOa tÝ lỜi bỲh lUậN iK
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  shOw pic nÈk ... zÀo đÂy xEm chOa tÝ lỜi bỲh lUậN iK

  Dạo nìk chán đời + thêm bùn bùn => cắt tóc hehe
  Nhìn sao mà nó ngu đê tiện gúm thế hok bek
  Zừa ngu zừa xấu mà còn ngố nữa chứ
  Pó chi hết roài
  Show pic để pà kon chê nàk hahaha
  SANY0099.jpg 3ttg image by melody_angel31
  SANY0098.jpg 576k image by melody_angel31
  SANY0096.jpg tyư image by melody_angel31
  SANY0082.jpg image by melody_angel31
  SANY0093.jpg image by melody_angel31
  SANY0092.jpg image by melody_angel31
  SANY0060.jpg image by melody_angel31
  Còn đây là nhữg tấm cũ chưa cắt tóc ... nhìn trc' zà sau khác nhau gúm nhun
  Trc' khi cắt nhìn hơi ngu hơi đin 1 tí .... cắt roài thì wa' ngu ... ngu đê tiện ... xí vãi chưởg nhun hahaha
  e5a4.jpg picture by melody_angel31
  ccd7.jpg picture by melody_angel31
  c4a3.jpg picture by melody_angel31
  Hahaha dù nhìn thế nào đi nữa ... dù trc' hay sao thì nó xấu zẫn hoàn xấu àk .... nói trc' để đỡ méc côg có ng` thấy ngại hem dám nói hỳhỳ =]]