Đăng nhập

Hàm mục tiêu :nhiều điều đang theo đuổi...(2014@2015@2017@2020). Bốn năm rồi,Ban tươi trắng rừng hoa

Mười tám năm Chiến dịch Grimma(8/12/1995@2013).
Tàu Luận án,năm tháng ,vào Ga cuối (8/5/1996@2013).
Hàm mục tiêu :nhiều điều đang theo đuổi...(2014@2015@2017@2020).
Đăng 1 hour ago bởi 
  

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận
tmtien218
Chào năm mới 2014&Xuân Giáp Ngọ.
Mười tám năm Chiến dịch Grimma(8-28/12/1995@8-28/12/2013).
Tàu Luận án,năm tháng ,vào Ga cuối (23/4&8/5/1996).
Hàm mục tiêu :nhiều điều đang theo đuổi...(16-27-28/12/2013 @21-8-2014@2015@2017@2020).
Bốn năm rồi,Ban tươi trắng rừng hoa...(27/12/2009@2013).
Thích ⋅ Trả lời ⋅ 4 Năm trước
tmtien218
Chương trình "Hoa Ban Trắng":SKT-GVC-THH-PXC-VTC(HUST: from 16-27-28/12/2013 to 21/8/2014@2015@2017@2020).Chào năm mới 2014&Xuân Giáp Ngọ.
Thích ⋅ Trả lời ⋅ 4 Năm trước
tmtien218
Xuân Giáp Ngọ đang về. Mùa Noel đã đến. Xin thắp thêm ngọn nến. Sức khỏe-Niềm đam mê..(Chương trình "Hoa Ban Trắng":SKT-GVC-THH-PXC-VTC(HUST:from 20-22-27-28/12/2013 to 21/8/2015@2017@2020).
Thích ⋅ Trả lời ⋅ 4 Năm trước
tmtien218
Kỷ niệm Thư viện Quóc Gia Việt Nam 27/12/2009&HUST@CSV 27/12/2013:Tiến sĩ Ngữ Văn Phạm Thị Xuân Châu& Tiến sĩ Công nghệ Hóa Học Trần Mạnh Tiến.
Thích ⋅ Trả lời ⋅ 4 Năm trước