Hàng trăm hành khách đang đứng ngồi không yên vì quyết định này của Bamboo, đặt vé rồi giờ huỷ bất n… – Yume.vn

— Yume.vn —

Hàng trăm hành khách đang đứng ngồi không yên vì quyết định này của Bamboo, đặt vé rồi giờ huỷ bất ngờ…
https://bit.ly/2MlQUPpYume.vn Chân thành cám ơn mọi người đã xem bài viết này!

Yume