trang Blog

happy_2009Tham gia: 23/01/2009
 • Nghe hát chèo văn
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Nghe hát chèo văn

  Chèo văn thể loại âm nhạc mình chẳng nghe bao giờ, hôm nay tình cờ nghe được gửi đường link mới đầu nghe chối lắm, nghe quen lại thấy thú vị phết, có thể nghiện đấy mọi người thử nghe nhé

  http://music.sile.vn/Music/search?q=xu%C3%A2n+hinh+h%C3%A1t+v%C4%83n&t=0

  Nghe hát chèo văn