HẦU KHẮP KHU VỰC HÀ NỘI ĐANG CÓ MƯA…

— Yume.vn —

HẦU KHẮP KHU VỰC HÀ NỘI ĐANG CÓ MƯA
Đầu tuần sấm chớp đùng đùng, báo hiệu tuần này Hà Nội mưa nhiều nha cả nhà!


#Yume