Đăng nhập

Hãy Gọi Cho Tôi ! Entry for February 19, 2009

Nếu 1 ngày nào đó bạn cảm thấy muốn khóc thì hãy gọi cho tôi.Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười nhưng tôi hứa sẽ khóc cùng bạn.

Nếu 1 ngày nào đó bạn muốn chạy trốn tát cả thì hãy gọi cho tôi . Tôi sẽ không yêu cầu bạn dừng lại ,tôi sẽ chạy cùng bạn.

Nếu 1 ngày nào đó bạn không muốn nghe ai nói nữa thì hãy gọi cho tôi.Tôi sẽ đến và ngồi bên cạnh bạn , sẽ im lặng cùng bạn.

Và nếu 1 ngày bạn gọi cho tôi , nhưng không thấy tôi trả lời thì hãy đến bên tôi bạn nhé.Vì lúc đó tôi mới là người cần bạn.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận