Hãy yêu người từng xem “Về nhà đi con”, vì họ thường sống rất tình cảm, luôn chăm lo cho gia đình và…

— Yume.vn —

Hãy yêu người từng xem “Về nhà đi con”, vì họ thường sống rất tình cảm, luôn chăm lo cho gia đình và yêu thương người khác. :”>

#Kenh14Quotes
#Yume