héppy bớtđay nhóck Na 9/9/08

Tình hình là hotboy nhà tớ mới nhớn thjm 1 tủi ,năm nay đã 15 roài ,lại là năm thi chuyển cấp đó ráng học nha nhóck ,anh em gia tộc hội[/\/] vào chúc mừng ku cậu nào !!!
Tags: | Edit Tags

Tuesday September 9, 2008 - 09:32pm (ICT) Edit | Delete

Comments

  •   -  10/09/2008 11:23:00

    chaj `0j k0 pjk nghj~ sa0 nua~ caj' tam' d0a' em thay'ghe w0a'ak`..........tha0 xg dj anh eu^ 0j......chan' ghe........buc b0j w0a........T__T
  •   -  12/09/2008 03:40:00

    anh Pan dep zai qa mOy . :x