Đăng nhập

héppy bớtđay nhóck Na 9/9/08

Tình hình là hotboy nhà tớ mới nhớn thjm 1 tủi ,năm nay đã 15 roài ,lại là năm thi chuyển cấp đó ráng học nha nhóck ,anh em gia tộc hội[/\/] vào chúc mừng ku cậu nào !!!
Tags: | Edit Tags

Tuesday September 9, 2008 - 09:32pm (ICT) Edit | Delete

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận