trang Blog

heroangel88Tham gia: 03/12/2007
 • Bói Gạch ///////// hàng tuần !!!
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Bói Gạch ///////// hàng tuần !!!

  Bạn hãy bắt đầu trắc nghiệm này vào thứ hai, nó sẽ nghiệm trên một tuần!!! Độ chính xác cao lém đó nhe 70% a'!!! kaka...

  Bước 1 : Bạn hãy gạch ngắn thẳng hàng (gạch thoải mái, ngẫu nhiên, không được đếm => nếu ko sẽ mất hiệu nghiệm
  VD: / / / / / / / / / / / / / / / /

  Bạn hãy gạch 3 hàng như vậy

  VD: / / / / / / / / / / / / / /
  / / / / / / / / / / / /
  / / / / / / / / / / / / / / /

  Bước 2 : Bạn hãy đóng mở ngoặc: 3 gạch ngắn thì 1 ngoặc

  VD: (/ / /) (/ / /) (/ / /) ... 0

  Nếu ngoặc đủ hết ko dư gạch nào như ví dụ trên thì sẽ là số 0, nếu dư 1 gạch thì là số 1, 2 gạch la số 2

  VD: (/ / /) (/ / /) / ... 1
  (/ / /) (/ / /) (/ / /) ... 0
  (/ / /) (/ / /) / / ... 2

  Như ví dụ trên, bạn sẽ đọc mã số là 102. Bạn hãy đối chiếu với nghiệm của hàng số 102. Đó là nghiệm 1 tuần của bạn.

  Mã số:
  000 : Cẩn thận kẻo người ta khiển trách
  001 : Bạn được người ta yêu
  002 : Bạn có tin buồn
  010 : Có người lừa dối bạn
  011 : Có người xúc phạm danh dự của bạn
  012 : Người ta làm bạn khó xử
  020 : Bạn được người ta tặng quà
  021 : Bạn đau khổ vì sự ra đi của họ
  022 : Bạn có tin của người ở xa
  100 : Người ta đau khổ vì bạn
  101 : Bạn nên ở nhà
  102 : Bạn không được chủ quan
  110 : Có người muốn chinh phục bạn
  111 : Mọi công việc của bạn nên hết sức cẩn thận
  112 : Có 1 tình yêu thầm kín dành cho bạn
  120 : Ước mơ, việc làm của bạn không thành công
  121 : Ước mơ, việc làm của bạn thành công
  122 : Bạn tự làm khổ mình
  200 : Sự lạnh nhạt của bạn làm người khác đau khổ
  201 : Hãy cân nhắc kĩ trước khi quyết định việc gì
  202 : Người ta nghĩ vế bạn
  210 : Ban có tin vui
  212 : Người ta mong gặp bạn
  220 : Bạn sẽ có người yêu
  221 : Bạn không nên suy nghĩ nhiều
  222 : Người của bạn thật lòng với bạn

  Bạn hãy thử xem độ chính xác của bài trắc nghiệm này la bao nhiêu phần trăm. Tin hay không thì cũng luôn chúc bạn gặp toàn "đại cát"

  Bói Gạch ///////// hàng tuần !!!