Hết chửi công an, chủ tịch xã lại đòi ủi luôn nhà người ta. thực sự là quá ngông cuồng, không xem ai ra…

— Yume.vn —

Hết chửi công an, chủ tịch xã lại đòi ủi luôn nhà người ta. thực sự là quá ngông cuồng, không xem ai ra gì.
https://bit.ly/2xbKR5T


#Yume