trang Blog

hiepkhachhanh8x2005Tham gia: 08/06/2009
 • Phân loại mác thép theo TCVN và TC Nga:
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Phân loại mác thép theo TCVN và TC Nga:

  ** Tiêu chuẩn Việt Nam
  Theo TCVN 1765 - 75: Thép được kí hiệu bằng chữ cái CT,gồm 3 phân nhóm A,B,C trong đó A là chủ yếu
  -Phân nhóm A: CTxx, Bỏ chữ A ở đầu mác thép chẳng hạn CT38, CT38n, CT38s là 3 mác có cùng σ > 38kG/mm2 hay 380MPa ,song ứng với 3 mức khử ôxi khác nhau: lặng,bán lặng và sôi ứng với CT38, CT38n, CT38s
  -Phân nhóm B: Qui định thành phần ( tra sổ tay ) BCT380,14-0,22)C-(0,3-
  0,65)Mn
  -Phân nhóm C: Qui định cả hai tính chất : cơ tính và thành phần hóa học,
  Ví dụ : mác thép CCT38 có cơ tính của mác CT38 ,và có thành phần của mác BCT38.

  Theo TCVN 1766-75: Qui định các mác thép kết cấu cacbon chất lượng tốt để chế tạo máy :- Cxx. Ví dụ: C40 là mác có khoảng 0,40%C (0,38 -0,45%), chất lượng tốt,nên lượng P va S < 0,040%, C40A, là mác có chất lượng cao P, S < 0,030%.
  Theo TCVN 1822-76: Thép dụng cụ cacbon bằng CD (C là cacbon, D là dụng cụ) với số tiép theo chỉ lượng cacbon trung bình tính theo phần vạn - CDxx ho^c CDxxx.
  Ví dụ : CD80 va CD80A là hai mác thép có khoảng 0,80%C (0,75-0,84%) nhưng với chất lượng tốt và cao.
  ** Tiêu chuẩn của Nga :
  • Thép chất lượng bình thường :
  Kí hiệu bằng chữ cái : CT và số hiệu mác thép từ 0-6 phụ thuộc vào tính chất hóa học và tính chất cơ học ,Thành phần caccon trong hỗn hợp càng lớn và độ bền của thép càng cao thì số kí hiệu mác thép sẽ càng lớn.Để phân cấp bậc thép ngừoi ta còn ghi ở sau cùng mác thép các số tương ứng với bậc của thép,thường thì cấp bậc 1 chúng ta ko ghi,phía trước của mác thép ghi nhóm cúa thép tương ứng ( A,B,C ),thép nhóm A sẽ ko ghi
  Ví dụ : + CT1n2 : Thép cacbon chất lượng bình thuờng ,thép sôi,số kí hiệu mác thép là 1,bậc 2,thép thuộc nhóm A
  + BCT5 : Thép cacbon chất lượng bình thường,kí hieụe mác thép 5,thép lặng,thép nhóm B
  • Thép chất lượng tốt : mác thép đựợc chia ra thành các loại như sau :
  Ở đầu tiên của mác thép sẽ được kí hiệu bằng các chứ số chỉ thành phần của cacbon tong thép,đó là giá trị phần trăm trung bình của cacbon
  a) Phần trăm thép tính theo hàng trăm : chứa không quá 0,65 % cacbon
  Ví dụ : - 0,5n : thép caccon chất lượng tốt,thép sôi,thành phần cacbon là 0,05 %
  - 60 : thép cacbon chất lượng tốt,thép lặng,chứa 0,6 % cacbon trong hỗn hợp thép
  b) Phần trăm tính theo hàng chục : đối với thép dụng cụ,them vào chữ cái Y
  Y7 : Thép dụng cụ,thép chất lượng chứa 0,7 % cacbon,thép lặng ( tất cả các thép dụng cụ đều khử rất tốt oxi )
  Một số nguyên tố tham gia vào thành phần của mác thép ( viết theo kí tự của Nga ) :
  А – Nitơ К – Koban Т – Titan Б – Niobi Ф- vanadi
  В – Vonfram Н – Niken Х – Crom Г – mangan
  П – Photpho Д –Đồng Р – bor Ю – Nhôm
  Е -Selen С – kẽm

  • Thép chất lượng cao và chất lượng cao đặt biệt :
  Mác thép kí hiệu tương tự như thép chất lượng tốt,nhưng kết thúc mác thép chất lượng cao chúng tag gh them chữ cái A nữa .và sau cùng mác thép chất lượng cao đặt biẹt chúng tag hi them chữ cái "Ш". ( theo kí hiệu Nga )
  Ví dụ :
  У8А : Thép dụng cụ chất lượng cao,chứa 0,8 % cacbon trong thành phần
  30ХГС-III : Thép chất lượng cao đặt biệt,chứa 0,3% cacbon và từ 0,8%-1,5 % crom,kẽm và mangan mối loại
  (Theo CTM's family )
  Phân loại mác thép theo TCVN và TC Nga: