Hình ảnh Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám Đốc Công An Tỉnh Thừa Thiên Huế đứng bần thần trong bộ c…

— Yume.vn —

Hình ảnh Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám Đốc Công An Tỉnh Thừa Thiên Huế đứng bần thần trong bộ cảnh phục ướt đẫm mồ hôi nhìn ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt như nuốt chửng rừng thông…

Hạnh phúc & bình yên đôi khi phải đánh đổi cả máu cùng nước mắt. Vẫn luôn chúc các anh luôn bình an, nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ chẳng không khó khăn này.

#aFamily #hóng_trên_mạng #Lv


#Yume